Zámkové systémy (2): Bezpečná vložka za babku?

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Publikováno v časopise 11/2008

V seriálu o zámkových vložkách a jejich technice nahlédneme tak trochu pod pokličku „kuchařů“ zámkových systémů i přes ramena konstruktérů. Nahlédneme do obchodní politiky prodeje zámkové techniky trochu jinak, než bývá zvykem. Vstoupíme za oponu současných „nemocí“ vložek zámků, kterými jsou metody bumping, vyhmatání, measure-method, zie-fix apod. Ale hlavně si povíme, co jsou to zámky a jak se na tyto mechanismy dívat při jejich nákupu.

Před měsícem v prvním části seriálu jsme si povídali o těle a válci vložky; ty jsou základem celého mechanismu a také zdrojem jeho největšího problému. Systém stavítek musí po vysunutí klíče aktivně blokovat válec proti jeho otočení a následnému odemčení. Konstruktéři zámkových systémů jsou pod tlakem, tlačí na ně majitelé zámkařských firem, technologie a v neposlední řadě i ekonomika výroby. Majitel firmy chce od konstruktéra úžasnou, bezpečnou vložku, ale za babku.
Velké i malé firmy mají většinou svého hlavního konstruktéra, který musí lpět na tradiční konstrukci a musí dodržovat charakter produkované vložky. Dále musí sledovat ekonomiku hromadné výroby, zajištění servisu a inovaci důležitou pro obchodníky. Konstruktéři se tak dostávají mezi „dva mlýnské kameny“ a jenom trnou, kdy se zase objeví nová metoda překonávání zámkové techniky, která se týká i jejich zámků.
Konstrukce zámku stojí a padá s přesností výroby a to hlavně na střihové rovině; jinak řečeno v té mezeře, která vznikne odblokováním vložky vlastním klíčem. Lícování a tolerance těchto dílů je jádrem pudla a hlavním problémem ekonomiky výroby. Všechny díly musí mít určitou toleranci a přesnost výroby. A to je „krizová zóna“. Čím je menší, tím je to lepší, ale taky dražší.

Nezázračný zázrak systémových vložek

Zapomenout nesmíme na systémové vložky, tedy vložky v generálním, pyramidovém a jiném provedení. To je ten zázrak, kdy jedním klíčem otevřete mnoho jiných vložek a druhým klíčem v systému pouze některé; říká se tomu systém odemykání více dělenými podstavítky. V České republice jsou i tací výrobci, kteří dokáží na jednom profilu vytvořit takzvaného „generála“ pro 100 vložek. Kvalitní firmy toto dělení řeší systémem respektujícím nejhlubší variaci generálního klíče a počítačově řeší bezpečnost vložek s minimálním počtem dělení na stavítkách. Proč o tom tolik řečí?
Ze své zkušenosti vím, že mnoho lidí dává těmto systémům neomezenou důvěru především proto, že nejsou běžně na trhu. Zklamu je však – díky více děleným podstavítkům vzniká mnohem větší možnost překonat tyto zámky vibrátorem, vyhmatáním a bumpingem, a to až o 70 %! U „generálů“ jsou často používány profily pouze s náznakem překrytí nebo otevřené. Výrobci plochých klíčů zase vypouštějí (neosazují v plném počtu) stavítka apod. Dejte si na tento produkt pozor a do bytových dveří ho pokud možno nepoužívejte.

Nikdy nekupujte vložku zámku jen tak mimochodem a bez řádné znalosti toho, co chcete koupit. V obchodě konkrétní rady nehledejte, jelikož ty budou většinou ovlivněny motivací obchodníka vložku prodat. Snažte se poradit s osobou, která věci rozumí a hlavně nemá z vašeho nákupu profit.

O bezpečnostní kartě

Jak jistě každý ví, každá bezpečnostní vložka je vybavena bezpečnostní kartou – dokladem o vašem vlastnictví konkrétní zámkové vložky a zároveň podkladem k výrobě náhradního klíče.
Co obsahuje? Kvalitní karta by měla obsahovat skrytý trik, jak zamaskovat hodnotu variace proti pohledovému přečtení. Na kartě bývá většinou krycí označení, pod kterým se výrobce náhradního klíče teprve dozví, co má na váš klíč vyříznout nebo vyhloubit za důlky a jak hluboko. Je zcela lhostejné, jak to provede – magnetickým páskem, přepisem kódu evidenčního čísla apod. Korektní výrobci disponují řádnou sítí systému výroby náhradních klíčů (a to stojí velké peníze), sběrnami anebo zahraničními zástupci.
A pozor! Nedeklarované zámky, potažmo dovozová asijská „anonymita“, většinou disponují překrásnou kartou, prakticky shodnou s vaší platební kartou. Je to ale jenom kousek plastu, podle kterého nikdy nikdo nevyrobí náhradní klíč, natož aby byl bezpečný.
A ještě jednou pozor! Nikdy neposílejte poštou bezpečnostní kartu s požadavkem na náhradní klíč, neboť tak současně prozrazujete svoji adresu. Při návštěvě zámečnické sběrny či provozovny nepředkládejte občanský průkaz či jiný doklad s adresou, navíc to ani není vaší povinností. Nenechte se ani zviklat argumenty obsluhy, že musí vést evidenci. Ve vlastním zájmu si pamatujte: není žádoucí, aby bezpečnostní karta nebo klíč byly kdekoli evidovány pospolu s identifikací místa, které vložka zamyká. A řečené se týká i vašeho jména. Pro vyrobený náhradní klíč si vždy osobně zajděte a nabídku o zaslání poštou odmítejte.

Necháte-li klíče na viditelném místě (v práci či v restauraci na stole, na sedadle či palubce auta), budete-li si s nimi jen tak pohrávat, budete-li je mít zavěšené na opasku či bundě, vystavujete své hmotné statky (ale i sami sebe) zbytečnému riziku. Variace klíče, tedy vyřezané nebo vyvrtané dolíky, se dá zjistit i na vzdálenost kolem sta metrů. Stačí mít po ruce mobil s fotoaparátem nebo digitál. Ke klíči, aniž byste si to uvědomili, můžete často poskytnout i svoji adresu.

Něco málo o rozdělení trhu

Celosvětoví i evropští výrobci produkci vložek do jednotlivých států systematicky konstrukčně rozdělují. Za povšimnutí stojí skutečnost, že pro v zahraničí koupenou vložku často u nás nenaleznete ani servis ani výrobce náhradního klíče (lze tak učinit pouze na dožádání poštou u zástupce firmy, což vůbec není ideální). Výrobci mají již dlouhou dobu trhy „zámkařiny“ rozděleny teritoriálně, obchodně, ba i podle konstrukcí a osazení vložek. Výsledkem je, že pro tu či onu zemi je určen ten a ten profil a to a to opatření ve vložce nebo třeba jenom boční doplňková variace.
Nadnárodní výrobci používají systémová jádra vložek (takzvané inserty) a ty potom vkládají do těles evropských tvarů vložek. Zjednodušeně řečeno – vložky jsou osazeny dle potřeby, ceny a případně i fantazie toho kterého výrobce. Na hlavě takového klíče se pochopitelně skví původní logo věhlasné firmy, zaručující bezpečnost, avšak původní testovaná bezpečnost je ta tam. S těmito výrobky se potkáte hlavně v aplikovaných, často jednostranných zámcích v průmyslovém prostředí, rozvodových skříních, nábytku, autotechnice, u visacích zámků...

Ing. Oldřich MATUŠEK, soudní znalec v oboru zámkové a zabezpečovací techniky

Objednal jsem si vchodové dveře. Postup byl následující: ústní objednání, dohoda o přesném zaměření otvorů pro dveře, zaměření otvorů dodavatelem (zaměření jsem podepsal), určení levý x pravý, zápis, podpis objednávky, ve které bylo uvedeno moje jméno, adresa, objednané zboží a cena. Co se nestalo... Když dveře na objednávku přivezli, zjistilo se, že místo levé dodali pravé. Chyba byla v tom, že pracovnice firmy špatně přepsala do objednávky výsledky zaměření. Další chyba byla (dle dodavatele), že my jsme objednávku podepsali (i s chybou). Firma po nás chce, abychom dveře odebrali a buď přebourali zárubeň (což u vchodových dveří u panelákového bytu je téměř nemožné), nebo nám nabízí dveře správné s 50% slevou (avšak zaplatit musíme i dveře původně dodané). Nemyslím si, že je to správné řešení. Objednal jsem si dodávku i se zaměřením, tudíž jsem na objednávce kontroloval jen mé údaje a cenu. U odborných věcí, co se týká dveří, jsem věřil firmě, protože ta dělala zaměření. Ani jsem nebyl firmou proškolen, jak se poznají levé a pravé dveře.
Na čí straně je pravda? A jaký byste doporučovali postup? Že dveře jsou špatné, zjistila firma až při vybalení. Podepsal jsem protokol o montáži zbývajících dveří a vchodové jsem poslal k reklamaci. Telefonicky mi byla nabídnuta výše uvedená řešení (bourání nebo 50% sleva na nové).
Václav Sládek

Pokud jsem Váš dotaz pochopil správně, došlo u Vás doma ke správnému zaměření zárubní včetně určení, že jde o „levé“ dveře, což jste podepsal, avšak následně byla ze strany dodavatele nesprávně vyplněna objednávka s uvedením „pravých“ dveří, přičemž tuto nesprávnou objednávku jste rovněž podepsal Vy.
Předpokládám, že ve Vašem případě jde z právního hlediska o zhotovení věci na zakázku, což je zvláštním druhem smlouvy o dílo dle občanského zákoníku. Podle § 645 odst. 2 občanského zákoníku odpovídá zhotovitel za vady provedené zakázky, jejichž příčinou je mj. „nevhodnost pokynů objednatele“, jestliže objednatele na nevhodnost jeho pokynů neupozornil. S odkazem na toto ustanovení mám za to, že pravda je na Vaší straně, i kdyby bylo možno přičítat chybu při vyplnění objednávky Vám jako objednateli. Trvejte tedy na tom, aby Vám zhotovitel dodal správné provedení dveří, v opačném případě dojde z jeho strany k porušení smlouvy o dílo. Pak by Vám ohledně vchodových dveří vzniklo právo na zrušení smlouvy pro neodstranitelnou vadu bránící řádnému užívání předmětných dveří jako věci bez vady, jejich cenu byste platit nemusel a případně zaplacenou zálohu odpovídající ceně „pravých“ dveří by Vám zhotovitel musel vrátit.
JUDr. Martin SOCHOR


Přihlásit