Jak testujeme kuchyňské váhy

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Vážení 50 %, obsluha 40 %, konstrukce 10 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Vážení

Přesnost

Šest závaží o různých hmotnostech (25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg) jsme postupně umisťovali na testované přístroje a zaznamenávali jsme, jak přesně dokážou zvážit danou zátěž. Na závěr jsme na každou váhu položili sedmé závaží o hmotnosti maximální zátěže, kterou u daného modelu uvádí výrobce. Každou zkoušku jsme provedli dvakrát. Pokud se údaje na displeji lišily, opakovali jsme ji potřetí.

Opakované vážení

Na každý přístroj jsme třikrát po sobě umístili závaží o hmotnosti 500 gramů. Zajímalo nás, zda a jak jsou váhy v zobrazování hmotnosti konzistentní. Přístroje jsme mezi jednotlivými váženími vždy vypnuli a zapnuli.

Citlivost

K půlkilogramové zátěži jsme postupně přidávali závaží o různé hmotnosti (1 g, 2 g, 5 g, 10 g). Zajímalo nás, zda a jak přesně dokážou přístroje zohlednit jemné váhové přírůstky.

Obsluha

Zaměřili jsme se na obsáhlost a srozumitelnost návodu k použití, praktičnost umístění ovládacích prvků, velikost a čitelnost displeje, velikost vážicí plochy, snadnost vkládání a vyjímání baterií, čištění přístroje nebo komfort jeho skladování.

Konstrukce a zpracování

Laboratorní experti hodnotili v první části testu bytelnost konstrukce jednotlivých modelů. Druhou částí testu byly praktické pádové zkoušky. Z kuchyňské linky umístěné 85 cm nad podlahou jsme každý přístroj nechali spadnout na dlažbu a sledovali jsme, zda pád způsobil škrábance či jiné poškození a zda i po něm přístroj normálně funguje.

Přihlásit