Černé ovce: Ve správný čas ve správném bytě

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 11/2008

Mezi námi žijí lidé, kteří měli to štěstí, že jejich byty město prodávalo v první, druhé nebo i ve třetí vlně privatizace bytového fondu. Původní levný výprodej se s každou další vlnou navyšuje a nájemníci, kteří bydlí v bytech celý život, se diví, proč je nemohli koupit levně před deseti lety. Proč jim tehdy město říkalo, že se ty jejich byty nebudou prodávat a teď najednou v rámci čtvrté vlny privatizace bytového fondu na prodej jsou.
A tady začíná dnešní příběh.

Radnice Prahy 3 se rozhodla, že v rámci čtvrté vlny privatizace prodá panelové domy na Jarově a také starý činžovní dům ve Slezské ulici. Kdo nezná Prahu, tak tomu musím vysvětlit, že Slezská ulice je téměř v centru, jsou to vlastně Vinohrady, a je odtud jen pár metrů ke stanici metra na Náměstí Jiřího z Poděbrad. Jarov nepatří k lukrativním částem Prahy, ale ti, kteří tady bydlí v panelácích, často ještě s umakartovým jádrem, to tady mají rádi. Je to jejich domov.
Radnici Prahy 3 se podařilo nájemníky z Jarova velmi rozzlobit. Důvodem byly znalecké posudky, které vypracovala soudní znalkyně Hana Kaiprová. Na jejich základě bude radnice panelové byty prodávat za 26 až 27 000 Kč/m2 a byty ve Slezské za 8 až 12 500 Kč/m2. Ne, nespletla jsem se, je to přesně tak a ne naopak (i když naopak by bylo docela pochopitelné).

Nájemníci z Jarova nás pozvali na zastupitelstvo Prahy 3, kde se mělo o paradoxním prodeji hlasovat. Vzadu v sále seděli rozzlobení občané a nebýt člena zastupitelstva Matěje Stropnického asi by se ani nedostali před hlasováním ke slovu. A tak mohly ze zadních řad zaznívat rozzlobené hlasy, padat otázky, na které však nikdo neodpověděl. Paní starostka řekla, že prý se vyjádří písemně. A pak se hlasovalo. Ačkoliv mnozí zastupitelé vůbec nečetli materiály k prodeji bytů, ačkoliv nájemníci zpochybňovali znalecké posudky, přesto byl prodej bytů schválen. Jen na okraj: v domě ve Slezské bydlí zástupce starosty Zdeněk Lochman, který seděl v čele stolu a měl prodej obhájit. Řekl, že znalecké posudky byly vypracovány soudní znalkyní a jsou v pořádku.

S kamerou jsme zavítali do dvou realitních kanceláří. Shodně nám potvrdili, že tržní cena bytu ve Slezské je podle vybavení 60 až 70 000 Kč/m2, kdežto na Jarově v panelovém domě 33 až 38 000 Kč/m2. Kdo se kdy o koupi bytu zajímal, a nemusí být soudním znalcem, ví, že mnohem žádanější a proto také dražší jsou byty ve staré zástavbě. Jak je možné, že soudní znalkyně je zcela jiného názoru? Zavolala jsem jí. Na kameru mluvit nechtěla, jen potvrdila, že její znalecké posudky jsou správné a že ten dům ve Slezské je v hrozném stavu.
Tak jsme si ho prohlédli. Zvenku, protože dovnitř se nikdo cizí nedostane. Svítí novou fasádou stejně jako panelové domy. A na zvonku je jméno zřejmě ženy Zdeňka Loch-mana.
Před panelovými domy jsme se sešli s nájemníky. „No jistě, ta cena ve Slezské je jen pro pana místostarostu,“ ozývalo se z davu, „je to veřejné okrádání lidí.“ Na setkání přišli i dva zastupitelé, kterým tato nespravedlnost není lhostejná. „Chtěli jsme získat znalecké posudky od města, abychom je dali posoudit odborníkům, ale nedali nám je,“ řekli. Domluvili jsme se, že se společně s nimi pro ně vypravíme s kamerou. „Můžete se na ně podívat, ale kopie vám nedám,“ řekla vedoucí odboru majetku. A u toho zůstalo. Prostě ani zastupitelé znalecké posudky do ruky nedostali, i když ze zákona mají na ně právo.
Mluvčí Prahy 3 Jan Sotona nám pro změnu na kameru vysvětlil, že radnice za nic nemůže, že znalecké posudky nedělá. A když jsme trvali na tom, že bychom přece jen ty znalecké posudky chtěli, vysvětlil nám tiskový mluvčí, že to nejde, protože je tady zákon o ochraně osobních údajů. I když jsem se velmi divila, jaké osobní údaje by mohly být ve znaleckém posudku, trval na svém. Zamířili jsme na Úřad na ochranu osobních údajů. Mluvčí Hana Štěpánková řekla, že na znalecké posudky se určitě zákon nevztahuje.

Radnice znalecké posudky lidem nedá. Proč by to taky dělala? Nájemníkům napsala, že pochopitelně žádné byty kupovat nemusejí, že to není povinnost. A tím příběh končí. Radnice si udělá, co chce a nájemníci si spočítají, že je lepší koupit byt za nabízenou cenu než někdy v budoucnu za tržní. A časem se na vše zapomene…

Maria KŘEPELKOVÁ
pořad Černé ovce, který informuje a chrání nejenom spotřebitele

Slovo advokáta

Dle webových stránek www.praha3.cz bylo dne 18.9.2008 zastupitelstvem Městské části Praha 3 přijato usnesení č. 185 k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1487 v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Slezská 70. Uvedeným usnesením byl schválen prodej jednotlivých bytových jednotek v předmětném domě konkrétním nájemcům, a to opravdu za ceny „mírné a přijatelné“, s tím, že tyto již tak nízké ceny jsou cenami maximálními, které mohou být dále sníženy dle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Prahy 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části č. 153 ze dne 24.4.2008. K poskytnutí slevy ve výši 20 % ceny bytové jednotky dle usnesení č. 153 dojde v případě, pokud nájemce do 2 měsíců ode dne doručení nabídky k převodu jednotky učiní její závazné přijetí, pokud koupi podle podmínek prodeje uskuteční do 6 měsíců ode dne doručení nabídky a pokud podle uzavřené smlouvy o převodu jednotky včas zaplatí kupní cenu.
V této souvislosti vyvstává řada otázek, na které by zastupitelé, kteří hlasovali pro přijetí usnesení č. 185, měli být schopni odpovědět zejména občanům Prahy 3, vůči kterým nesou morální a politickou odpovědnost a kteří je do jejich funkcí zvolili a budou v příštích volbách rozhodovat o dalším pokračování jejich mandátů. Být jejich voličem, mohl bych se tedy ptát třeba takto: Proč zastupitelstvo vůbec schvalovalo tento prodej, jestliže nemělo k dispozici všechny podklady včetně znaleckého posudku?
Proč se cena bytů, zjištěná dle znaleckého posudku, tak výrazně odlišuje od cenové hladiny, za jakou jsou obdobné byty, byť obsazené nájemníky, v centru Prahy prodávány? Proč nebyl dán znalecký posudek k dispozici zastupitelům, kteří si jej vyžádali? Proč se Praha 3 brání poskytnout novinářům uvedený znalecký posudek s výmluvou na zákon o ochraně osobních údajů?

Podle § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, je veřejný funkcionář, kterým je mimo jiné i zástupce starosty a uvolněný zastupitel, povinen při jednání, ve kterém předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. V daném případě dle mých informací zákon o střetu zájmů z tohoto hlediska porušen nebyl, neboť zástupce starostky před jednáním zastupitelstva tuto povinnost splnil a přiznal, že je nájemcem jednoho z bytů, o jejichž prodeji se bude jednat.
Přesto se nemohu ubránit dojmu, že v daném případě není vše zcela v pořádku. Městská část Praha 3 vlastní několik stovek bytových domů; o tom, které z nich budou zařazeny do privatizace, rozhoduje právě tento funkcionář, který rozhoduje též o tom, komu bude zadáno vypracování znaleckého posudku. Jako nájemce a zároveň potenciální kupující jednoho z bytů v domě má logický a pochopitelný zájem na tom, aby byla výsledná cena, kterou zaplatí, co nejnižší. Jako volený funkcionář prodávajícího má naopak povinnost usilovat o to, aby výsledná cena byla co nejvyšší a aby obecní majetek nebyl zbytečně prodáván pod cenou. Těžké rozhodování, které mu opravdu nezávidím.

Hlasování proběhlo, prodej bytů byl zastupitelstvem schválen, nájemci, kteří mají to štěstí bydlet v domě ve Slezské ulici, následně získají za výhodnou cenu do osobního vlastnictví byty, které byly dosud v jejich nájmu, Městská část Praha 3 za ně dostane zřejmě pouze část jejich tržní hodnoty a zisk z jejich dalšího prodeje připadne novým vlastníkům. Obyvatelé domů, které se do privatizace nedostaly, a obyvatelé bytů v panelových domech na Jarově, které byly oceněny více než dvakrát dráž než byty v cihlovém domě ve Slezské, mohou svou nelibost vyjádřit v příštích komunálních volbách...

JUDr. Martin SOCHOR, advokát

Přihlásit