Stanovisko Lifefood

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2023 Obsah lednového dTestu

Vydáno: 27.4.2016   

Stanovisko společnosti Lifefood Czech Republic s.r.o. k hodnocení Lifefood datlí BIO v časopisu dTest (12/2015)

Společnost Lifefood Czech Republic s.r.o. reaguje na článek „Vánoce bez jedů“ (dTest 12/2015), který hodnotí sušené fíky a datle a upozorňuje na výskyt 0,011 mg/kg pesticidu lambda-cyhalothrinu v Lifefood datlích BIO.

Po upřesnění dTestem, která šarže Lifefood datlí BIO byla hodnocena, byla tato šarže prověřena dodavatelem, resp. nezávislou akreditovanou laboratoří Eurofins, a reprezentativní vzorky z této šarže byly také zaslány k testování na výskyt pesticidů do nezávislé akreditované laboratoře VŠCHT Praha. Laboratoře Eurofins a VŠCHT Praha naměřily v Lifefood datlích BIO ˂0,01 mg/kg, resp. ˂0,003 mg/kg pesticidu lambda-cyhalothrin. Testy obou akreditovaných laboratoří neprokázaly výskyt ani stopového množství reziduí pesticidu, na který poukazují autoři článku v dTestu 12/2015.


Přihlásit