Při změně podmínek se lze zbavit nevýhodné smlouvy o dodávce energií

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 26.4.2016   

Dodavatelé mnohdy jednostranně mění obchodní podmínky vážící se ke smlouvě o dodávce energií. Toho lze využít pro odstoupení od nevýhodné smlouvy. Pokud dodavatel neoznámí změnu zákazníkovi individuálně, činí lhůta pro odstoupení tři měsíce od účinnosti změn. Změny obchodních podmínek se proto vyplatí sledovat.

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Nesouhlasíte-li s jednostrannou změnou podmínek, můžete od smlouvy odstoupit, to vyplývá z občanského zákoníku i energetického zákona.

Změny obchodních podmínek lze využít za situace, kdy jste uzavřeli nevýhodnou smlouvu o dodávce energií na dobu určitou. Při odstoupení pro změnu obchodních podmínek vůči vám totiž dodavatel nemůže uplatňovat žádné sankce.

Pokud dodavatel zvýší neregulovanou cenu elektřiny či plynu, tedy tu část ceny energií, jejíž výši může ovlivnit, nebo změní jiné smluvní podmínky a zákazníkovi změnu náležitě neoznámí, má zákazník podle energetického zákona právo bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy. A to do tří měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.

Jestliže však dodavatel oznámí zákazníkovi změny náležitým způsobem, tedy nejpozději 30 dní před jejich účinností, přičemž současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy, může zákazník odstoupit od smlouvy nejpozději desátý den přede dnem účinnosti změny.

Energetický regulační úřad již v roce 2011 řekl, že změna musí být zákazníkovi oznámena individuálně a musí být prokazatelné, že mu oznámení došlo. Nestačí tedy například informaci o změně zveřejnit na webových stránkách či vyvěsit v provozovně dodavatele. Dodavatel musí oznámení zákazníkovi doručit, typicky prostřednictvím pošty, e-mailu nebo sms. Jinak se nebude k oznámení přihlížet a zákazník bude mít právo odstoupit od smlouvy pro změnu obchodních podmínek ve lhůtě tří měsíců od účinnosti změny.

Pomáháme najít dohodu ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli

Začněte své stížnosti řešit s námi www.vasestiznosti.czZvláště u obchodních podmínek vzniklých před rokem 2012 se lze setkat s tvrzením, že oznámení se považuje za individuální i tehdy, pokud je zveřejněno na webových stránkách dodavatele. Takové ustanovení je však neúčinné. Zákazník tak může opět v případě změny obchodních podmínek odstoupit od smlouvy ve lhůtě tří měsíců od účinnosti změny.

Někteří dodavatelé mění obchodní podmínky tak, že jsou platné pro všechny jejich smlouvy o dodávce elektřiny či plynu, případně platné pro jednotlivé produktové řady. Jiní dodavatele novelizují obchodní podmínky pro smlouvy uzavřené v různých obdobích zvlášť. Ke stejnému okamžiku tak mohou pro různé skupiny zákazníků platit různé obchodní podmínky. Je proto na místě si zjistit, jaké obchodní podmínky pro vás aktuálně platí. Platnost a znění obchodních podmínek byste měli ideálně kontrolovat každé tři měsíce, abyste eventuálně stihli od smlouvy v případě změn odstoupit.


Přihlásit