dTest: Konference chce zlepšit vymahatelnost spotřebitelských práv

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 15.4.2016   

Právě dnes probíhá v Praze setkání zástupců spotřebitelských organizací z celé Evropské unie s představiteli státních úřadů. Záměrem mezinárodní konference je podpořit spolupráci mezi státními institucemi a spotřebitelskými organizacemi s cílem zlepšit postavení spotřebitelů v ČR i EU a oživit trh. Akce probíhá pod záštitou Věry Jourové, evropské komisařky pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví.

Pořadatelem konference je dTest a Evropská spotřebitelská organizace BEUC, která sdružuje všechny významné spotřebitelské organizace ze zemí EU. „Mnoho spotřebitelských práv existuje pouze na papíře a pro spotřebitele je stále obtížné je uplatnit. Spolupráce státních institucí, které mají vymahatelnost těchto práv zajistit, a spotřebitelských organizací, které mají potřebné informace z praxe, je klíčová,“ říká Monique Goyens, ředitelka BEUC.

Z pohledu dTestu, největší české spotřebitelské organizace, je zásadním handicapem pro uplatňování spotřebitelských práv v České republice nemožnost podávat hromadné žaloby. Výhodou hromadné žaloby je to, že poškození s obdobnými nároky spojí své síly a s jednou společnou argumentací a jednou žalobou vymáhají více individuálních nároků. „Je pro nás velkým zklamáním, že příslušná ministerstva tuto otázku vůbec neotevírají, ačkoliv se jedná o jeden z nejpalčivějších problémů českého spotřebitelského práva. Na evropské úrovni je navíc tento nástroj léta diskutován a rozvíjen,“ podotýká Martin Černý, ředitel dTestu.

Například v Polsku vstoupil již v červenci roku 2010 v účinnost zákon o skupinovém řízení. Od té doby lze před polskými soudy hromadně uplatňovat nároky se stejným skutkovým či právním základem. Hned v průběhu prvního roku existence této nové právní úpravy bylo v Polsku podáno na 40 skupinových žalob. Předmět žalob je různorodý – počínaje bankovními podmínkami, které umožňovaly manipulovat s úrokovými sazbami, přes nároky z pojistného plnění, které pojišťovny odmítaly vyplatit s odvoláním na nesrozumitelná ustanovení pojistných smluv, až po náhrady škod na zdraví.

„Mým cílem je přinést skutečnou změnu pro spotřebitele, tak aby jejich práva byla srozumitelná a jednoduše vymahatelná. Od začátku se snažím, aby i ve střední Evropě měli spotřebitelé a jejich organizace stejný zápal a prostředky na trhu, jak je tomu u západních sousedů a dnešní setkání je důležitým krokem," říká evropská komisařka Věra Jourová, do jejíž působnosti patří ochrana spotřebitelů v EU.

Takovým prostředkem, který v České republice stále chybí, je například to, aby spotřebitelské organizace mohly být vedlejšími účastníky jak občanskoprávního soudního řízení, tak i správního řízení týkajícího se ochrany práv spotřebitele. Taková právní úprava je přitom v Evropě běžná a užívá ji například i občanský soudní řád na Slovensku.

Spotřebitelé často řeší podobné problémy. Čas od času se najde někdo, kdo má vůli se soudit a dotáhnout věc do konce tak, aby existovalo soudní rozhodnutí. „V současné době ale není způsob, jak by se do soudního sporu mohla zapojit spotřebitelská organizace, aktivně podpořit spotřebitele a intervenovat jako vedlejší účastník. Sama o sobě totiž špatně prokazuje svůj individuální právní zájem na výsledku konkrétního sporu, což je podmínka vedlejšího účastenství podle stávajícího občanského soudního řádu,“ vysvětluje Martin Černý.

Vedlejší účastenství ve správním řízení by pomohlo v situacích, kdy spotřebitelská organizace dává podnět dozorovému orgánu kvůli nekalým obchodním praktikám. Současná praxe je podle dTestu bohužel taková, že podnět spotřebitelské organizace podložený vlastním výzkumem či zkušenostmi spotřebitelů není ve správním řízení projednáván tak, aby se nekalým obchodním praktikám zabránilo. „Správní orgán často nemá vůli nebo prostředky dovést věc k potrestání konkrétního pachatele. Spotřebitelská organizace by se jako účastník mohla vyjadřovat k podkladům, vyjádřením podnikatelů, předkládat vlastní důkazy a případně podávat i správní žaloby,“ říká Černý.

Jedním z témat konference je i to, že lepší vymahatelnost spotřebitelských práv může pomoci oživit trh. "Velkým úkolem následujících let je zajistit stejnou míru ochrany spotřebitelů i v online světě. Stále malá část zákazníků nakupuje zboží přeshraničně, pouze 15 %. Věřím, že digitální kontrakt pro online obchodování a nové nástroje pro řešení sporů, na kterých pracuji, potenciál online trhu uvolní," uvádí Věra Jourová.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Vanda Jarošová, jarosova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

dTest, o.p.s. je největší českou organizací na ochranu spotřebitele, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.
 

Přihlásit