Stále nebezpečné kolo Velamos

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Publikováno v časopise 11/2008

Kdykoliv se časopis TEST zaměřil na dětská jízdní kola, vždy hlásil nálezy nebezpečných výrobků. V loňském roce například upozornil na devět z deseti testovaných kol, která nesplňovala bezpečnostní parametry a děti tak byly vystaveny zbytečnému riziku. V těchto dnech se rozeběhly zkoušky dvanácti značek jízdních kol pro nejmenší děti, která byla zakoupena v průběhu října. A protože kolo patří mezi tradiční vánoční dárky, časopis TEST varuje před prvním zvlášť nebezpečným výrobkem.
Dětské jízdní kolo Magic značky Velamos nesplňuje bezpečnostní požadavky a vážně ohrožuje malé jezdce. Úzké konce rukojetí mohou při pádu zranit zejména měkké části břicha dítěte, šlapátka jsou příliš nízko od země, při sebemenším náklonu kola škrtají o zem a při zatáčení dochází ke ztrátě stability a hrozí pád jezdce. Kolo je vybaveno stabilizačními (balančními) kolečky. „Když se dítě naučí jezdit a odmontují se stabilizační kolečka, dojde k uvolnění uchycení osy zadního kola. Jízda na takovém kole pak představuje značné riziko, protože zadní kolo není pevně spojeno s rámem,“ varuje Ida Rozová, šéfredaktorka časopisu TEST. Dvanáctipalcové jízdní kolo Velamos Magic má pouze jeden brzdový systém – protišlapací brzdu, ačkoliv musí být vybaveno dvěma brzdovými systémy (na zadní i přední kolo). Součástí kola nebyl ani návod a nesplňovalo ani některé další zákonné náležitosti.

„Testy dalších jedenácti kol právě probíhají a samozřejmě upozorníme i na jejich případná rizika,“ upozorňuje Rozová a dodává: „Loňská zkušenost říká, že vybrat bezpečné dětské kolo je oříšek. Naše informace v tom rodičům pomáhají.“

Časopis TEST zveřejnil na webových stránkách www.dtest.cz požadavky, které jsou kladeny na dětská jízdní kola. Budou-li rodiče při výběru v obchodě sledovat kritická místa, mohou sami odlišit bezpečné kolo od toho nebezpečného.

Letošní test dětských jízdních kol bude ukončen na přelomu listopadu a prosince a s výsledky budou spotřebitelé seznámeni na webových stránkách www.dtest.cz a v prosincovém vydání časopisu TEST.

Další informace: Náležitosti a požadavky nejen na bezpečnost dětských jízdních kol vyplývají zejm. ze zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a z technické normy ČSN EN 14765:2006 Dětská jízdní kola – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST
12. listopadu 2008

Kontakty:
Ida Rozová, dtest@dtest.cz,  227 027 632


Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2007 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 7302 výrobcích, varovalo před 471 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 467 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je členem mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT).


Diskuze

Přihlásit