„Česká potravina“ může mást spotřebitele

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 7.4.2016   

Do Senátu míří novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích, která před dvěma týdny prošla třetím čtením v poslanecké sněmovně. Jednou z novinek, které se chystají, je zavedení označení „Česká potravina“. Bohužel v podobě, která ve výsledku může spotřebitele spíše zmást, než jim pomoci vybrat potraviny domácího původu.

Úmysl dobrý, provedení nešťastné

Pokud bude novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích úspěšná i v horní komoře českého parlamentu, přibude ke značkám „Klasa“ a „Regionální potravina“ udělovaným Ministerstvem zemědělství značka „Česká potravina“. I ona bude plně v rukou Ministerstva zemědělství. A jak vyplývá z názvu, toto označení by mělo spotřebitelům zajistit, že zakoupená potravina je opravdu česká.

V České republice se ale nejedná o první počin, který by vyzdvihoval domácí výrobu nebo původ potravin. Určitě jste se již při nákupu setkali se značkou „ČESKÝ VÝROBEK – garantováno Potravinářskou komorou ČR“, která je udělována Potravinářskou komorou ČR, tedy organizací sdružující převážně výrobce potravin a jejich asociace. Ministerstvo zemědělství si pro „Českou potravinu“ zvolilo velmi podobné grafické označení, které dle našeho názoru může spotřebitele zmást. Požadavky na původ potravin se totiž u obou značek v některých případech zásadně liší. Ke grafické podobě loga „Česká potravina“, která by pro spotřebitele mohla být snadno zaměnitelná, jsme se negativně vyjádřili v rámci připomínkového řízení. Naše připomínky nebyly Ministerstvem zemědělství akceptovány.

Nové označení Česká potravina

Co je české? Záleží na tom, koho se zeptáte

Jak moc tedy musí být „Česká potravina“ česká? U nezpracovaných potravin, mléka a vinařských produktů musí 100 % všech složek z celkové hmotnosti pocházet z České republiky a produkt musí být vyroben v České republice. Jestliže jeho výroba zahrnuje více fází, je poté vyloučeno, aby některá z těchto fází proběhla mimo Českou republiku. U zpracovaných potravin musí součet hmotnosti „českých“ složek použitých při výrobě tvořit alespoň 75 %. Stejně jako v předchozích případech i taková potravina musí být vyrobena v České republice.

Vítáme fakt, že potraviny, které budou jakkoli odkazovat na český původ, musí splňovat výše uvedené požadavky. Některé potraviny se v našich kotlinách pouze zabalí, jiné suroviny se dovezou z ciziny a u nás poté zpracují. Kdyby jejich výrobci nebo distributoři chtěli dát na obal byť jen malou českou vlajku, po nabytí účinnosti novely zákona budou mít smůlu. Označení „Česká potravina“ je sice dobrovolné, ale u výrobce, který se jím bude pyšnit, můžete alespoň očekávat, že v závislosti na druhu výrobku jsou minimálně tři čtvrtiny složek z České republiky.

U již zmiňované značky ČESKÝ VÝROBEK Potravinářské komory ČR je situace jiná. Požadavky na nezpracované potraviny jsou shodné jako u navrhované značky „Česká potravina“. U zpracovaných potravin se však kritéria liší, u některých kategorií potravin lze dokonce podíl domácích složek určit individuálně. Otázkou proto je, nakolik by logo Potravinářské komory bylo do budoucna slučitelné s novelou zákona. Pokud by loga Potravinářské komory a Ministerstva zemědělství mohla existovat paralelně vedle sebe, neposlouží to jasnému a přehlednému informování spotřebitele. I do budoucna se budeme moci na trhu setkat s výrobky, které mohou být označeny ochrannou známkou, jež obsahuje slova „česká potravina“, ačkoli tou českou potravinou ve smyslu zákona nebudou. To však platí jen pro ochranné známky zapsané před nabytím účinnosti novely zákona.


Další nedostatek novely

Díky pozměňovacím návrhům poslanců přibyla do návrhu novely i výjimka v užití české vlaječky ve známce. Týká se ochranné známky obsahující slova „české cechovní normy“. Co se skrývá pod pokličkou tohoto označení? Zkrátka a dobře, výrobce takto označené potraviny musí splňovat určitý technologický postup. Pídili jsme se i po požadavcích na původ použitých potravin, ale marně. Jestliže potravina ponese označení, že je vyrobena dle české cechovní normy, o zeměpisném původu potraviny to vlastně nemusí vůbec svědčit. Tento problém se týká hlavně zpracovaných potravin. V současnosti lze na portálu České cechovní normy dohledat zpracované potraviny typu bramborového nebo pařížského salátu, u kterých jsme parametry na původ použitých surovin nedohledali. Toto označení tak o potravině spíš než o jejím původu vypovídá o tom, že ji odpovídajícím postupem vyrobily „naše zlaté české ručičky“.
 


Přihlásit