ESC: Online seznamky - jak na to

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 4/2016

Počet stížností na jednání internetových seznamek ze zemí EU v poslední době opět velmi vzrostl. Vedle zavádějících cen a neúplných služeb se uživatelé nejčastěji setkávají s takzvaným automatickým prodloužením smlouvy, a tedy s hrozbou výrazného prodražení využité služby. Jak se vyhnout nemilému překvapení?

Nabídky na využití služeb online seznamek „na zkoušku“ jsou obyčejně inzerovány na krátkou dobu a za nízkou cenu. Všeobecné obchodní podmínky ale mohou obsahovat klauzuli o automatickém prodloužení smlouvy o dalších několik měsíců, a pokud spotřebitel smluvní vztah neukončí včas, zaplatí místo avizovaných několika set korun i několik tisíc.

Evropské spotřebitelské centrum u každého případu posuzuje, zda je požadavek provozovatele seznamky oprávněný a zda nedošlo ke klamání spotřebitele. O automatickém prodloužení smlouvy totiž musí být spotřebitel informován zřetelně a viditelně před samotným uzavřením smlouvy přímo při registraci. Odkaz v obchodních podmínkách nestačí. Problémem může být, že spotřebitelé tuto informaci často přehlédnou nebo jí nevěnují pozornost. A to ani v dodatečných e-mailech, jež některé seznamky odesílají ještě po uzavření smlouvy.

Sestavili jsme proto desatero nejčastějších problémů, se kterými se mohou uživatelé internetových seznamek setkat.

 1. Vždy zkontrolujte cenu. Je uváděna za jeden nebo za více měsíců? Někteří spotřebitelé se domnívají, že si předplatili seznamku na devět měsíců za 299 Kč, ale z účtu jim je strženo 2691 Kč. Nižší cena totiž platila pouze za první měsíc.
   
 2. Věnujte pozornost tomu, zda jsou předplacené služby v souladu s inzerovanou nabídkou. Například zda podle nabídky fungují zprávy a zobrazují se fotografie ostatních uživatelů.
   
 3. Máte-li pochybnost o praktikách seznamky, vždy je zdokumentujte. Vhodným nástrojem jsou screenshoty obrazovky počítače či displeje telefonu. Nemažte si e-mailovou konverzaci. Lze ji využít jako důkaz vašich tvrzení.
   
 4. Dávejte pozor na automatické prodloužení smlouvy.
   
 5. Vždy musíte mít možnost smlouvu ukončit.
   
 6. Pokud si registraci rozmyslíte, některé seznamky umožňují odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, a to ode dne uzavření smlouvy.
   
 7. Vždy máte možnost smlouvu v jejím průběhu vypovědět. Informaci o výpovědní lhůtě naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách.
   
 8. Smlouvu můžete vypovědět i poté, co dojde k automatickému prodloužení. Předejdete tak dalšímu prodloužení do budoucna.
   
 9. Pokud jste se zaregistrovali na online seznamce, výpověď nemusíte zasílat dopisem nebo faxem, postačí e-mail. Stejně tak i odstoupení od smlouvy.
   
 10. Dávejte si pozor na své osobní údaje a jejich zpracování. Vždy můžete zažádat o odstranění svých osobních údajů z databáze.

Evropské spotřebitelské centrum (ESC) poskytuje spotřebitelům informace o jejich právech na jednotném evropském trhu. Právníci ESC bezplatně pomáhají spotřebitelům řešit jejich problémy s obchodníky z jiných zemí EU, z Islandu či Norska.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: esc@coi.cz
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz


Přihlásit