Jak testujeme péči o prádlo

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
Žehlení s napařováním 20 %, výdej páry 5 %, odolnost žehlicí desky 5 %, obsluha 30 %, odolnost vůči zanesení 40 %.

Limity hodnocení
Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Žehlení s napařováním
Jako testovaný vzorek posloužilo oblečení z polyesteru/bavlny (střední teplota), z bavlny (vysoká teplota) a džíny (maximální teplota). Žehlilo se s párou. Každá žehlička vyžehlila celkem devět kusů oblečení, tři od každého druhu. Žehlení měl na starosti automatický stroj simulující pohyby lidské ruky při žehlení. Oblečení bylo po vyžehlení uloženo minimálně na jednu hodinu a teprve potom hodnoceno. Ze tří kusů byly nakonec hodnoceny pouze dva, a to na šestibodové škále.

Výdej páry
Podle ČSN EN 60311 byla měřena intenzita napařování a intenzita úniku vody.

Odolnost vůči zanesení
Byla hodnocena podle ČSN EN 60311. Po dobu 252 hodin byly žehličky umístěny ve speciálním zařízení a v pravidelných intervalech dávkovaly páru. Žehličky byly čištěny podle návodu k použití v pravidelných intervalech (zkrácených tak, aby odpovídaly doporučené frekvenci čištění při dané intenzitě používání). V průběhu zkoušky bylo měřeno množství vypařené vody, úniky vody a pokles množství generované páry. Pokud žehlička selhala předčasně, byl test zopakován s dalším přístrojem, případně s dalšími dvěma.

Odolnost žehlicí desky
Test odolnosti žehlicí desky se prováděl až poté, kdy přístroje prošly testem odolnosti proti zanesení. Použity byly tři materiály rozdílné tvrdosti: suchá, mokrá houbička na nádobí a drátěnka, a byly zhodnoceny stopy poškrábání.

Obsluha
Součástí zkoušek obsluhy bylo hodnocení návodu, měření doby nutné pro zahřátí a výdej páry, posouzení praktičnosti a účelnosti ovládacích prvků (nastavení termostatu, množství vydávané páry, použití vodní trysky), dále zhodnocení manipulace s elektrickým kabelem (u parních stanic i s parní hadicí), komfortu žehlení (úchop a skluz), rizika popálení, čištění a odvápnění a v neposlední řadě také jednoduchosti skladování.

Přihlásit