dTest: Den spotřebitelů – co se letos změnilo?

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 15.3.2016   

Když americký prezident J. F. Kennedy 15. března 1962 vyhlásil základní spotřebitelská práva, určil tím nový směr v pohledu na zákazníka jako slabší smluvní stranu vyžadující zvýšenou péči a ochranu. 15. březen byl pak v roce 1983 vyhlášen dnem spotřebitelů. I po více než 50 letech od vyhlášení základních práv zákazníků je však stále co zlepšovat. Co tedy letošní rok již přinesl českým spotřebitelům?

Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu, shrnuje významné novinky, které českým spotřebitelům usnadní uplatňování práv vůči obchodníkům, a změny týkající se dodávek elektřiny a plynu:

Novinky týkající se vymáhání spotřebitelských práv:

  • Novela zákona o ochraně spotřebitele zakotvila od prvního února dlouho očekávaný systém mimosoudního řešení sporů. Se spory z běžného spotřebitelského života, jako jsou neprávem zamítnuté reklamace či nevrácené peníze při odstoupení od smlouvy, je možné obracet se na Českou obchodní inspekci. Kromě České obchodní inspekce pomohou také Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad a Finanční arbitr.
  • Řešit problémy týkající se smluv s finančními institucemi není pro spotřebitele jednoduché, už jen vyznat se ve smlouvách a obchodních podmínkách může pro běžného smrtelníka představovat obtíže. Od začátku února tak mají lidé novou možnost jak se bránit stavebním spořitelnám, lichvářům či obchodníkům s investicemi. Zákon rozšířil pravomoci finančního arbitra, který rozhoduje řadu sporů v oblasti spotřebitelských financí.
  • Dne 15. února 2016 Evropská komise spustila platformu, jejímž prostřednictvím mohou spotřebitelé řešit spory s obchodníky online. Usnadnit má především přeshraniční spory a odbourat obavu z nakupování u evropských obchodníků. Ačkoli členské státy Evropské unie měly dle nařízení o online řešení sporů (ODR) určit kontaktní místa, ke dni spuštění platformy jich velká část chyběla.

Velké změny v letošním roce doznala také práva spotřebitelů v energetice:

  • Od 1. ledna 2016 je možné vypovědět smlouvy o dodávce elektřiny či plynu uzavřené tzv. na dálku, tedy typicky pomocí telefonu či internetu, nebo mimo obchodní prostory obvyklé k podnikání ve lhůtě 15 dní od zahájení dodávek. Zatímco stará právní úprava umožňovala odstoupit od smlouvy pouze ve lhůtě 5 dnů před zahájením dodávek. Právo od takové smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření dle úpravy občanského zákoníku přitom zůstalo zachováno.
  • Další novinkou je povinnost Energetického regulačního úřadu zveřejňovat návrhy právních předpisů vydávaných v jeho působnosti a konzultovat je s těmi, kterých se přímo týkají. Tak se stalo v poslední době například u návrhu nových tarifů, od kterých bylo i s ohledem na připomínky spotřebitelů ustoupeno.
  • Do energetického zákona byla s účinností od 1. ledna 2016 výslovně přidána povinnost dodavatelů poskytovat úplné a pravdivé údaje nutné pro volbu a změnu dodavatele, tj. údaje o trvání smlouvy, výpovědní době a smluvních pokutách za předčasné ukončení smlouvy.
  • Změnila se pravidla pro vyúčtování tepla. I v bytě, ve kterém se netopí, zaplatí jeho majitel náklady na vytápění připadající na m2 ve výši 80 % průměrné spotřeby tepla, oproti původním 60 %. Naopak domácnost s vyšší spotřebou může zaplatit na nákladech na vytápění počítané na m2 až dvojnásobek průměrné spotřeby tepla, dříve si přitom připlatila maximálně 40 % z průměrné spotřeby.


Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Vanda Jarošová, jarosova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

dTest, o.p.s. je největší českou organizací na ochranu spotřebitele, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.
 

Přihlásit