Kdy uvažovat o americké hypotéce?

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2023 Obsah únorového dTestu

Nabídka půjček na finančním trhu může někomu připomínat cestu kolem světa. Je libo půjčku japonskou, finskou, australskou nebo snad americkou? Vesměs se jedná o konkrétní produkty konkrétních finančních institucí, jeden pojem je však používaný všeobecně, a tím je americká hypotéka. Jak tento produkt obstojí ve srovnání se spotřebitelským úvěrem? 

Proč "americká" hypotéka?

Finanční produkt známý jako americká hypotéka si svůj název (nepřekvapivě) vysloužil podle země původu – USA, kde se nazývá home equity loan. Zabydlení americké hypotéky v České republice umožnil zákon o dluhopisech.

Co to je?

Z právního pohledu je americká hypotéka do výše 1 880 000 korun spotřebitelským úvěrem, jehož poskytování se řídí zákonem o spotřebitelském úvěru. Přesáhne-li tuto částku, použijí se příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

Svým obsahem je americká hypotéka produkt, který kombinuje výhody hypotečního a spotřebitelského úvěru. S hypotečním úvěrem má společný velký úvěrový rámec v řádu statisíců až miliónů korun, nízkou úrokovou sazbu, dlouhou dobu splatnosti a zajištění nemovitostí. Se spotřebitelským úvěrem má společnou neúčelovost.

Úrokové sazby amerických hypoték jsou mírně vyšší v porovnání s klasickými hypotékami a zpravidla nižší než u spotřebitelských úvěrů. Doba splatnosti se pohybuje obvykle v rozmezí 3 až 20 let. Minimální výše americké hypotéky může být nastavena již na 100 000 korun, maximální částka se odvíjí od hodnoty zastavované nemovitosti (obvykle 50 – 70 % její hodnoty). Nebankovní instituce u svých amerických hypoték často stanovují kratší dobu splatnosti (cca 10 let) a někdy i omezují maximální výši úvěru pevnou částkou bez ohledu na hodnotu zastavované nemovitosti. Zastavovanou nemovitost nemusí žadatel mnohdy ani vlastnit, stačí pouhý souhlas jejího vlastníka, který se tak stává ručitelem žadatele.

Rizika a slabá místa hypotečních úvěrů

Americká hypotéka je pouze neúčelová varianta hypotečního úvěru, proto je její využití spojeno se stejnými riziky jako v případě klasické hypotéky. Tím hlavním je především riziko zabavení nemovitosti při nesplácení úvěru. Další omezení a nepříjemnosti spočívají ve skutečnosti, že je možné ručit pouze celou nemovitostí, i když žádáte třeba o částku ve výši 30 % hodnoty nemovitosti, ve vyšší administrativní náročnosti na získání úvěru v porovnání se spotřebitelským úvěrem, v nemožnosti využít americkou hypotéku v případě, že vlastníte jen část nemovitosti nebo je na ni vázáno věcné břemeno, nebo v nutnosti pojistit nemovitost proti živelním událostem.

K čemu se (ne)hodí

Americkou hypotéku můžete využít na cokoliv, i když některé finanční instituce vylučují její použití na financování podnikání. Raději však hned pusťte z hlavy luxusní dovolenou, honosnou svatbu nebo úžasné dárky, které vám zajistí přízeň a lásku obdarovaných. Vzhledem k tomu, že za tento typ úvěru budete ručit nemovitostí a v případě nesplácení hrozí její zabavení věřitelem, měli byste účel jejího použití důkladně zvážit. Obecně se doporučuje pořizovat na úvěr věci, které vám budou sloužit delší dobu, než po kterou je budete splácet, nebo jako „investice“, které vám v budoucnu budou přinášet peníze. Přemýšlíte-li tedy o tom, z jakých zdrojů si pořídíte vybavení domácnosti nebo studijní pobyt v zahraničí, zahrňte do možných alternativ i americkou hypotéku.

Americká hypotéka je vhodná i na konsolidaci spotřebitelských úvěrů. Pak místo několika úvěrů s krátkou dobou splatnosti a vysokými úrokovými sazbami budete splácet pouze jeden úvěr s nižšími úroky a nízkými měsíčními splátkami (samozřejmě ale s delší dobou splácení). Řada lidí také využívá  výhod americké hypotéky při majetkovém vypořádání po rozvodu, kdy si tímto způsobem jeden z partnerů opatřuje prostředky na vyplacení podílu manžela (manželky) ze společného jmění manželů. Podobně i v případě dědictví, kdy je nutné vyplatit spoludědice.

Modelový příklad

Jak vysoké měsíční splátky a kolik celkem zaplatíte při půjčce 500 000 korun formou americké hypotéky u náhodně zvolené banky a nebankovní společnosti?

Splatnost 5 let 10 let 15 let 20 let
Splátka měsíčně celkem měsíčně celkem měsíčně celkem měsíčně celkem
Banka 10 064 603 840 5 959 715 080 4 661 838 980 4 056 973 440
Nebankovní instituce 11 497 689 820 7 297 875 640 6 030 1 085 400 5 482 1 315 680

 

 

 

 

 

Jak se liší výše měsíční splátky americké hypotéky a spotřebitelského úvěru u náhodně zvolené banky a nebankovní instituce při půjčce 500 000 korun? (spotřebitelský úvěr banky poskytují na dobu nejdéle 10 let, nebankovní společnosti maximálně na 7 let)

Americká hypotéka
Splatnost 3 roky 5 let 7 let 10 let 15 let 20 let
Banka 15 597 10 064 7 691 5 959 4 661 4 056
Nebankovní instituce 16 084 11 497 9 061 7 297 6 030 5 482
Spotřebitelský úvěr
Splatnost 3 roky 5 let 7let      
Banka 15 877 10 599 8 535      
Nebankovní instituce 16 225 10 720 7 701      

 

 

 

 

 

 

 

Z našeho náhodně zvoleného příkladu je zřejmé, že při předpokládané kratší době splatnosti není velký rozdíl mezi spotřebitelským úvěrem a americkou hypotékou a musíte jen dobře zvolit konkrétního poskytovatele. Spotřebitelský úvěr vám poskytne v podstatě stejnou službu jako americká hypotéka, navíc bez ručení nemovitostí. Nejste-li však schopni platit vysoké měsíční splátky, pak pro vás bude jejich rozložení do dlouhého období vhodným řešením. Samozřejmě celková zaplacená částka v tom případě může stoupat až k dvojnásobku půjčené částky.

Přihlásit