Jak se vypořádat s finanční tísní?

Obsah listopadového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 11/2022 Obsah listopadového dTestu

Vydáno: 2.3.2016   

Většina z nás si uvědomuje, že nelze dlouhodobě utrácet víc, než si vyděláme, a k nákupům přistupuje zodpovědně. I přesto se můžeme dostat do finanční tísně a pak hledáme cesty, jak momentální nedostatek peněz řešit.

Jde to i bez finančních institucí

Možností je více, ne každá je však vhodná pro každého a pro každou situaci. Existuje několik možností, které nevyžadují naši součinnost s nějakou finanční institucí:

 • Půjčka od rodinných příslušníků nebo přátel je obvykle tím nejlevnějším, nejrychlejším a nejbezpečnějším způsobem, jak si půjčit. Ne každý však ve svém okolí tyto „dobroděje“ má.
 • Mimořádná záloha na mzdu od zaměstnavatele je vhodná, potřebujete-li třeba rychle uhradit nedoplatek při ročním vyúčtování elektřiny či plynu. Peníze můžete mít k dispozici v řádu několika dní na svém účtu nebo v hotovosti.
 • Dávky v hmotné nouzi poskytuje potřebným místně příslušná pobočka úřadu práce. Úřad práce po prozkoumání majetkové a finanční situace žadatele může rozhodnout o poskytnutí buď pravidelných dávek (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení) nebo o tzv. mimořádné okamžité pomoci, kterou lze použít třeba na opravu či nákup předmětu dlouhodobé spotřeby (lednička, pračka) nebo v případě živelné události v domácnosti. Zdaleka ne každý však sítem úřadu práce projde a příspěvek dostane.
 • Příspěvky od nadací či jiných neziskových organizací jsou dány zaměřením těchto subjektů a lze z nich hradit na příklad obědy ve školní jídelně nebo nákup kompenzačních zdravotních pomůcek.
 • Splátkový kalendář je možné si individuálně dohodnout třeba s vlastníkem bytu při úhradě dlužného nájemného nebo s poškozeným při náhradě způsobené škody.


Splátky, kreditky a tak dále

Nepomůže-li nám z naší situace žádná z možností popsaných výše, přicházejí na řadu finanční instituce. Ty nám také nabízejí hned několik produktů, které se mohou (a nemusejí) vyznačovat „rozumným úrokem a přiměřeným rizikem“. Jedná se o:

 • prodej na splátky, který je možný ve vybraných prodejnách a e-shopech spolupracujících s některou z bankovních či nebankovních institucí,
 • kreditní karty, které běžně nabízejí banky i nebankovní instituce a které mohou dobře sloužit těm, kdo dodržují stanovené podmínky,
 • kontokorentní účet, který vám na žádost může otevřít banka, v níž máte běžný účet (a na tomto účtu pak můžete jít do předem stanoveného mínusu),
 • klasický peněžní úvěr, který si můžete vzít, splňujete-li jí stanovené podmínky.

 

Pomáháme najít dohodu ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli

Začněte své stížnosti řešit s námi www.vasestiznosti.cz


Rychlé půjčky – jen zcela výjimečně a jen od někoho

Teprve poté, co jste prověřili všechny výše uvedené možnosti, a žádná pro vás nebyla vyhovující, zvažujte nouzové řešení, kterým by mohla být rychlá půjčka od nebankovní společnosti. Jedná se o takzvané mikropůjčky či půjčky před výplatou. Obvykle jde o částky nižší než pět tisíc korun, aby se poskytovatel vyhnul přísným podmínkám zákona o spotřebitelském úvěru. Subjektů ochotných vám půjčit najdete stovky, možná i tisíce, a jejich nabídky se budou velmi lišit. Některé společnosti nabízejí první půjčku zdarma nebo velmi levně a při splnění zadaných podmínek to opravdu může být dobré řešení vaší mimořádné situace. Jiné společnosti naopak usilují především o to, aby od vás získaly co nejvíce peněz na úrocích a poplatcích.

Jaká vodítka by pro vás měla být důležitá při rozhodování o společnosti, u které si rychlou půjčku sjednáte?

 • Společnost má funkční webové stránky a telefonní kontakty. Zavolejte tam, vyhledejte si ji na internetu, pročtěte si recenze jejích služeb na internetových fórech.
 • Na svých webových stránkách uvádí kompletní, přesné a srozumitelné informace. Prostudujte si její obchodní podmínky, sazebník poplatků a sankcí. Rozumíte všemu? Víte, kolik celkem zaplatíte a o kolik se vám prodraží případná opožděná splátka? Umožňuje společnost třeba prodloužení splatnosti půjčky a za jakých podmínek?
 • Ověřuje si bonitu klientů a jejich schopnost půjčku splatit. Společnost, která to nedělá, bezpochyby dokáže vymoci peníze i z nebonitních klientů, ale za jakou cenu?
 • Je členem úvěrových registrů (Solus, Nebankovní registr klientských informací) nebo profesních sdružení (Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů). Díky těmto registrům mají společnosti přehled o půjčkách a platební kázni potenciálních klientů a jako členové profesního sdružení přijali etický kodex.

Dostat se do finanční tísně může kdokoliv, a to z různých příčin. Proto je třeba se v oblasti půjček a úvěrů pohybovat maximálně obezřetně. Nevíte-li, jak řešit své finanční problémy, zkuste požádat o radu nezávislé odborníky z poradny věnující se finančním otázkám, občanské poradny nebo jiné podobné instituce. Opakované používání rychlých půjček totiž v naprosté většině případů k vyřešení obtížné finanční situace nevede.

Modelový příklad rychlé půjčky

Pan Novák si sjednal půjčku u společnosti, která splňuje všechny výše uvedené požadavky na poskytovatele rychlých půjček (údaje jsou čerpány z konkrétních webových stránek):

Půjčená částka dne 1. ledna 2016: 3 000 Kč
Doba splatnosti: 7 dní
Poplatek za půjčku: 414 Kč
Celkem k zaplacení dne 8. ledna: 3 414 Kč

Pan Novák v den splatnosti nebyl schopen požadovanou částku uhradit, požádal proto o prodloužení splatnosti o týden:

Poplatek za prodloužení splatnosti do 15. ledna 2016: 414 Kč
Celkem k zaplacení dne 15. ledna 2016: 3 828 Kč

Ani 15. ledna 2016 pan Novák dluh neuhradil. Lhůtu pro zaplacení si však již neprodloužil a 31. ledna obdržel od společnosti upomínku na neuhrazenou částku včetně vyčíslené smluvní pokuty:

Dlužná částka ke dni 15. ledna 2016: 3 828 Kč
Poplatek za upomínku: 300 Kč
Smluvní pokuta z dlužné částky (0,25 % za každý den prodlení), tj. za 16 dní: 153 Kč
Celkem k zaplacení dne 31. ledna 2016: 4 281 Kč

V tomto modelovém případě se tedy dluh pana Nováka během jednoho měsíce zvýšil o 1 281 Kč, tj. téměř o 43 %.
 

Přihlásit