Test osobních vah

V testu devatenácti modelů digitálních osobních vah jsme směřovali pozornost zejména na přesnost vážení, citlivost na malé změny váhy, spolehlivost měření podílu tělesného tuku a jednoduchost obsluhy. Většina vah skončila s celkově velmi dobrou nebo dobrou známkou, jen tři přístroje dostaly hodnocení uspokojivé. Mezi nejčastější prohřešky patřila především snížená citlivost na malou změnu hmotnosti nebo nespolehlivost při měření podílu tělesného tuku.

Dobrá rada

Na prvním místě je osobní váha Beurer BF 700 (velmi dobře, 1430 Kč). Váží naprosto přesně, je velmi jednoduchá z hlediska obsluhy a relativně dobře umí změřit i podíl tělesného tuku. Také dokáže určit bazální i aktivní metabolický výdej a index tělesné hmotnosti (BMI) nebo zobrazit údaje o podílu vody v těle. Ke zjištění informací o hmotnosti a dalších parametrech lze použít i aplikaci Beurer Healthmanager, do níž se data z přístroje přenášejí přes bluetooth. Výhodným nákupem je Emos PT718 (velmi dobře, 460 Kč). Přístroj v testu dosáhl velmi dobrých výsledků a jen o fous mu utekla první příčka. Stejně jako vítěz dokáže změřit nejen podíl tuku v těle, ale také BMI nebo podíl vody. Trojici velmi dobře hodnocených výrobků uzavírá Omron BF508 (velmi dobře, 1640 Kč). Jen o procento uteklo velmi dobré hodnocení druhému zástupci stáje Beurer, konkrétně modelu Beurer BF 800 (2550 Kč, dobře). Ten obstál relativně dobře ve všech testovaných kategoriích, navíc disponuje stejně jako vítěz testu mnoha funkcemi a je kompatibilní se smart aplikací.

Když se porozhlédnete po nabídkách digitálních osobních vah a jejich funkcích, můžete nabýt dojmu, že jde o všemocné přístroje, které vás nejen zváží, ale dokážou suplovat i osobního trenéra nebo výživového poradce. Řada z nich totiž slibuje, že změří podíl tuku, vody, svalové hmoty nebo vypočítá bazální či aktivní metabolický výdej, tedy kolik kalorií máte za den spotřebovat v klidovém režimu či při zátěži (více informací v prvním boxu).

V našem testu osobních vah jsme kladli největší důraz na základní funkce přístrojů, tedy přesnost a citlivost vážení. U přístrojů, které nabízejí kromě vážení také měření tělesného tuku, jsme rovněž prověřili spolehlivost této funkce.

Lehká i těžká váha

V laboratoři jsme na jednotlivé přístroje umisťovali postupně standardní (70 kg) a nadměrnou (120 kg) zátěž. Závaží jsme na váhy pokládali dvěma způsoby – doprostřed a ke straně. Když se chce člověk zvážit, ne vždy se mu podaří na váhu stoupnout přímo doprostřed. Proto nás zajímalo, zda to přesnost vážení neovlivní.

Za přesnost vážení obdržela většina výrobků dobré a velmi dobré hodnocení. Celá řada vah dokázala zaznamenat hmotnost obou závaží úplně přesně a vysloužit si velmi dobré známky. Pár hříšníků jsme ale přece jen našli. Největším byla Eta Kate 4780, která obdržela jako jediná v této části testu pouze dostatečné hodnocení. Při vážení se totiž dopouštěla významných chyb. U 70kilové zátěže vážila při umístění závaží doprostřed průměrně o 900 g jinak, při zatížení na straně pak o 800 g. U závaží o hmotnosti 120 kg ukazovala v průměru o 800 g, respektive o 1,26 kg jinou hmotnost.

U „těžké váhy“ měl podobné potíže i výrobek Zelmer ZBS28500 (BS1850), který při zatížení na středu vážil v průměru o 900 g odlišně, u asymetrického dokonce o 1,93 kg. Zajímavé jsou v této souvislosti i výsledky modelu Emos PT718, který se celkově umístil na druhé příčce a vedl si ve všech testovaných kategoriích velmi dobře. Na druhou příčku ho odsunul jediný špatný výsledek, a to u zatížení 120kilovým závažím mimo střed. Výrobek ukazoval hodnoty v průměru o 850 g odlišné od těch reálných, proto v této dílčí zkoušce dostal pouze dostatečné hodnocení.

Kdo dvakrát váží, dobře váží

Při měření přesnosti vážení nás zajímala také konzistentnost výsledků, tedy zda váhy při opakovaném použití stejné zátěže ukazují tytéž hodnoty. Většina přístrojů obstála, při deseti pokusech ukazovala shodné nebo pouze o pár gramů se lišící údaje.

Výjimkou byly modely Tanita BC-730, Gallet PEP 257Zelmer ZBS28500 (BS1850), které při opakovaném vážení ukazovaly pokaždé jiná čísla. Rozdíly se pohybovaly v řádech stovek gramů, což pro tyto modely znamenalo snížení známky. Nejvýraznější rozdíly jsme zaznamenali u modelu Zelmer ZBS28500 (BS1850), u kterého se údaj o hmotnosti těžkého závaží umístěného na střed lišil mezi jednotlivými váženími až o 900 g. Pro ilustraci dodejme, že například v této zkoušce velmi dobře hodnocený přístroj Runtastic Libra zvážil ve většině případů navlas totožnou hmotnost.

Co se skrývá pod zkratkami?

BMR (basal metabolic rate): bazální metabolický výdej, minimální množství kalorií, které tělo potřebuje k naplnění základních životních funkcí, tedy srdeční činnosti a dýchání. Vyjadřuje, kolik kalorií organismus potřebuje, aby mohl fungovat 24 hodin bez mimořádné námahy a výdejů energie.

AMR (active metabolic rate): aktivní metabolický výdej, BMR plus množství kalorií, které tělo potřebuje na podporu základního pohybu a aktivity. Hodnota AMR je závislá na úrovni aktivit – čím jste aktivnější, tím je vyšší.

BMI (body mass index): index tělesné hmotnosti, který určuje, zda daná osoba trpí nadváhou, podváhou či má ideální hmotnost. BMI je hodnota vypočtená podle vzorce: váha v kilogramech děleno výška v metrech na druhou. Normální jsou hodnoty mezi 18,5 a 25. Osoby, které mají BMI nižší než 18,5, trpí pravděpodobně podvýživou. Ti, jejichž BMI má hodnotu nad 25, mají nadváhu, nad 30 pak trpí obezitou.

Stejně jako samotná přesnost a konzistentnost vážení je u osobních vah důležité také to, jak citlivé jsou na malé změny hmotnosti. Člověka nezajímá jen, kolik váží, ale jak se jeho hmotnost změnila, ať už nahoru či dolů. Abychom ověřili schopnost zohlednit jemné váhové změny, zkoumali jsme, jak se na displejích vah projeví 100gramové váhové příbytky či úbytky. U běžné hmotnosti jsme tedy přidávali a ubírali závaží v rozpětí 69–71 kg, u nadměrné v rozmezí 119–121 kg.

Výborné známky dostávaly přístroje, které změny zaznamenaly a údaj se na displeji vždy po přidání či ubrání 100gramového závaží adekvátně zmenšil či zvětšil. Změny až na zanedbatelnou odchylku zachytily velmi dobře Emos PT718Runtastic Libra. Pokud přístroje váhové rozdíly sice postřehly, ale až při větších než 100gramových změnách, dostaly za tuto zkoušku nižší známky. To byl třeba případ váhy Tanita BC-730, která v některých situacích zaznamenala až 200gramovou změnu. Nejhorší hodnocení si vysloužily modely, které 100gramové změny reflektovaly jen v ojedinělých případech a většinou zobrazovaly změnu hmotnosti až při rozdílu 300 g. Jako nejhorší se z hlediska citlivosti ukázaly přístroje Gallet PEP 257, Eta Kate 4780, Salter 9147 BK3R, Medisana BS 430 connectZelmer ZBS28500 (BS1850).

Problémy s tukem

Od moderní digitální váhy, jejíž cena se často vyšplhá i na pár tisíc korun, žádáme nejen přesné vážení, ale také další funkce. Mezi ty, kterými disponují všechny až na dva testované modely, patří měření tuku. Pro jeho otestování jsme si vybrali 20 dobrovolníků ve věkovém rozpětí 18 až 62 let, muži a ženy byli zastoupeni stejným podílem.

Nejprve jsme jim pomocí profesionálního přístroje používaného pro medicínské a vědecké účely změřili skutečný podíl tuku.

Poté jsme dobrovolníky požádali, aby se postavili na testované váhy, a zkoumali jsme, jak moc se naměřené hodnoty liší.

Zcela přesný poměr tuku v těle neukázal žádný z přístrojů, proto je nejpříznivější hodnocení v této kategorii pouze dobré.

Zaostřeno na obsluhu

Kromě samotného měření je u osobní váhy důležité, jak snadno se používá. Posouzení obsluhy prováděli laboratorní experti, kteří ji vesměs hodnotili jako uživatelsky velmi přívětivou a intuitivní. U některých výrobků však našli jistá negativa. Šlo například o přístroj iHealth Core HS6, který získal nižší hodnocení za instalaci a nastavení, protože je nezbytné jej propojit s mobilní aplikací a zadat osobní údaje, například e-mail. K tomu je potřeba wi-fi připojení. Samotnou aplikaci iHealth ale experti ohodnotili jako velmi dobrou.

Snížené hodnocení si v rámci obsluhy odnesl i model Salter 9147 BK3R. Váha je podle expertů příliš malá pro osoby s chodidlem delším než 25,5 cm (velikost obuvi 40 a více). Nepraktický je i displej, který je velmi malý. Když navíc vyberete konkrétního uživatele, musíte vyčkat, než se načtou dané informace. Teprve poté je možné na váhu vstoupit, což není moc praktické.

Jak vypadaly první váhy?

Váhy se v pravěkých dobách zhotovovaly ze dřeva, kůže a jiných materiálů, které podléhají zubu času, a tak se dochovaly pouze na kresbách. Podle nich byly nejstarší váhy v babylonské, egyptské i čínské kultuře rovnoramenné a používalo se jich k odměřování zboží všeho druhu. Neměly žádný ukazatel rovnováhy, místo něj bylo uprostřed vahadla na třech řemíncích zavěšeno malé závaží. Rovnováha se tímto jednoduchým přístrojem zjišťovala jen sledováním napínání nebo uvolňování řemínků. Kovové váhy se začaly používat až v římské říši a dochovaly se ve vykopávkách z Pompejí. Tyto váhy byly rovnoramenné a měly ukazatele rovnováhy.


1. U standardní zátěže měly některé váhy problém s přesným vážením 2. Některé přístroje vážily nepřesně i těžké závaží 3. Jiné modely ukazovaly přesnou hodnotu závaží 4. Abychom poznali, jak jsou přístroje citlivé, přidávali jsme postupně 100gramová závaží

Bezpečné jsou všechny

Aby bylo naše hodnocení kompletní, nechali jsme váhy otestovat i z hlediska bezpečnosti. Zajímalo nás, jak jsou přístroje stabilní, jak bezpečné je jejich umístění na suché, případně mokré podlaze a jestli je bezpečné na ně vstupovat se suchýma nebo mokrýma nohama. Téměř všechny výrobky se ukázaly jako stabilní a velmi bezpečné.

Pouze uspokojivé hodnocení obdržely Tanita BC-730Salter 9147 BK3R. U obou modelů za to mohly malé rozměry, kvůli nimž může podle hodnotitelů docházet při používání k posunování, případně naklánění.

Testované výrobky - osobní váhy (porovnat)


Přihlásit