Reakce na reportáž TV Nova v Televizních novinách 9. února 2016

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 10.2.2016   

Ve včerejších Televizních novinách odvysílala TV Nova reportáž o naší hromadné změně dodavatelů energií „Chci výhodnější energie“. Reportáž považujeme za neinformovanou a zavádějící a nemůžeme ji ponechat bez komentáře.

Reportáž vyznívá, jako by naši hromadnou změnu dodavatelů energií projednávala celá poslanecká sněmovna, přičemž se jednalo o komentář tří poslanců, kteří působili dojmem, že sotva tušili, k čemu se vyjadřují. TV Nova nám neumožnila v příspěvku reagovat, pouze odcitovala naši odpověď jednomu z uživatelů Facebooku, která se týkala něčeho jiného než hlavní náplně reportáže.

Reportáž se podivuje nad faktem, že dTest na hromadné změně dodavatelů vydělá, přičemž dostává na svou činnost příspěvky od Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), a nelogicky dovozuje, že je tím narušena nezávislost dTestu. V reportáži se uvádí, že MPO dotuje redakci dTestu, čímž má být zajištěna její nezávislost.


Jak je to doopravdy?

Dotace od MPO tvoří pouze malý podíl na financování činnosti dTestu. Dotace není v žádném případě určena na činnost redakce či testování. Časopis dTest je plně finančně soběstačný, jeho provoz je placen z příjmů z předplatného. Jako nezávislý subjekt není povinen chodit podávat vysvětlení do sněmovny či na hospodářský výbor. Zodpovídá se především svým předplatitelům. Na kampaň „Chci výhodnější energie“ nebyly použity ŽÁDNÉ prostředky z veřejných financí.

Dotace MPO je poskytována pouze na činnost spotřebitelské poradny a osvětu (například publikace přibližující spotřebitelům jejich práva), což jsou aktivity, které jsou veřejnosti poskytovány zdarma. I náklady na tyto aktivity však příspěvky z veřejných zdrojů pokrývají pouze z části a musíme je spolufinancovat. Naše spotřebitelská poradna ročně pomáhá řešit problémy více než 30.000 spotřebitelů.


Neinformovaní poslanci

V reportáži zazněla vyjádření poslanců Urbana z ČSSD, Fiedlera ze strany Úsvit národní koalice a Laudáta z TOP 09. Těžko hodnotit, zda se jednalo o záměr, nebo pouze smutný fakt, že se tito oslovení poslanci vyjadřovali k činnosti dTestu a ke kampani, přičemž si nezjistili základní informace.

V reportáži zazněl mimo jiné zastaralý a neinformovaný názor, že spotřebitelská organizace by měla srovnávat, porovnávat a hodnotit, ale ne něco nabízet a doporučovat. V Evropě běžně patří k roli spotřebitelských organizací podpora aktivity spotřebitelů, kteří nečekají pasivně na nabídky, ale usilují o lepší podmínky společně. A snaha zajistit spotřebitelům výhodnější podmínky dodávek energií je naprosto v souladu s posláním spotřebitelské organizace – zvlášť v prostředí netransparentního českého trhu s energiemi, kde se spotřebitelé musí o lepší nabídku u dodavatele mnohdy doprošovat. Od jiných pořádaných aukcí se naše kampaň „Chci výhodnější energie“ odlišuje důrazem na dobré smluvní podmínky a tím, že spotřebitele k ničemu nezavazuje.

Nechápeme také, v jakém smyslu by dTest uspořádáním aukce měl ztrácet nezávislost, což se v reportáži opakovaně zmiňuje – ke všem spotřebitelům i dodavatelům přistupujeme stejně. Citovaná zásada „padni komu padni“ tedy v naší kampani rozhodně platí.


Co uděláme s provizí

dTest je nezisková organizace, obecně prospěšná společnost. Asi není třeba vysvětlovat, že realizace kampaně je spojena s nemalými náklady. Jak od počátku kampaně otevřeně informujeme, provize od vítězného dodavatele poslouží k úhradě těchto nákladů. Případný přebytek prostředků vložíme do dalších aktivit dTestu. Vrátí se tak de facto zpět všem spotřebitelům, například v podobě bezplatné spotřebitelsko-právní poradny, připomínkování důležitých zákonů, vydávání praktických publikací apod.


V Evropě to jde

Bohužel – zatímco aukce jiných evropských spotřebitelských organizací mají podporu Evropské komise a evropští spotřebitelé díky nim šetří peníze za energie, když uspořádáme hromadnou změnu dodavatelů my v ČR, politici nám místo podpory házejí klacky pod nohy. Koho potom ve skutečnosti zastupují: spotřebitele, nebo velké dodavatele, kteří si nepřejí nic měnit?

Bez ohledu na některé negativní reakce v médiích pokračujeme v kampani, do které se již zapojilo více než 60.000 domácností. Aukce dodavatelů energií proběhne již zítra 11. února. Následně vypracujeme výpočet možné úspory pro každého zapojeného spotřebitele. Nabídky rozešleme v průběhu března, spotřebitelé pak budou mít několik týdnů na zvážení, zda chtějí přejít k novému dodavateli.


Přihlásit