ČOI už může pomáhat při řešení sporů

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2022 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 2.2.2016   

Od prvního února platí nová právní úprava pro řešení spotřebitelských sporů. Kromě České obchodní inspekce pomohou také Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad a Finanční arbitr. dTest bude rovněž žádat o pověření ministerstvem.

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Spotřebitelům by se měla zjednodušit cesta k právu a řešení problémů s podnikateli. Novela zákona o ochraně spotřebitele zakotvila dlouho očekávaný systém mimosoudního řešení sporů. Se spory z běžného spotřebitelského života, jako jsou neprávem zamítnuté reklamace či nevrácené peníze při odstoupení od smlouvy, je možné obracet se na obchodní inspekci. Nedomluvíte-li se s podnikatelem sami, lze zahájit řízení. Pokud z návrhu bude vyplývat, koho se týká, a podrobně vylíčíte, o co jde, vyzve inspekce podnikatele k řešení. Ten se musí do 15 dnů vyjádřit a spolupracovat, jinak může dostat až milionovou pokutu. Podnikatelé mimo to musejí spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení informovat, nejlépe ve svých obchodních podmínkách či reklamačních řádech. Odborné spory zůstanou specializovaným úřadům, které mají trochu odlišné postupy.

Výsledkem procesu by měla být vzájemná dohoda na řešení sporu mezi podnikatelem a spotřebitelem. Řešení by mělo zabrat maximálně 90 dní, výjimečně u složitých případů dvojnásobnou dobu. Bude-li ze strany obchodní inspekce tato příležitost využita, může to velmi usnadnit vymáhání spotřebitelských práv. Dobře víme, že málokterý spotřebitel se odhodlá obrátit se se svým nárokem na soud. Mimosoudní řešení nebude ani zpoplatněno. Slabinou naopak může být skutečnost, že ve lhůtě nevyřešený spor se musí ukončit a pak už nic jiného než soud nezbývá.

Zákon umožňuje, aby kromě České obchodní inspekce spory řešily i spotřebitelské organizace, ty ale potřebují zvláštní pověření od Ministerstva průmyslu a obchodu. dTest se rozhodl o toto pověření usilovat, náš dosavadní systém pomoci spotřebitelům na webu www.vasestiznosti.cz se osvědčil a za dva roky jsme řešili přes sedm tisíc sporů, v tom rozhodně budeme pokračovat.
 


Přihlásit