Jak vybrat sardinky v konzervě

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2024 Obsah červnového dTestu

Sdílejte

Aktualizováno: 29.1.2016

Olejovky v konzervě důkladně testují spotřebitelův postřeh. Předpisy totiž umožňují do plechovek s obchodním názvem Sardinky ukládat několik odlišných druhů ryb. Zajímavé rozdíly se objevují i v použitých nálevech. Pozorné čtení etiket je tedy na místě.

Podle názvu bychom řekli, že sardinka a šprot jsou dvě odlišné ryby, ovšem evropské nařízení 2136/89 dovoluje do konzerv s obchodním názvem Sardinky použít oba tyto druhy, a navíc i několik dalších. Obchodní název zpravidla nepřehlédnete, bývá uveden na nejviditelnější straně obalu. Klíčovým prvkem v označení výrobku je však tzv. zákonný název. Obvykle se jedná o nenápadný text vyvedený malým písmem na boční nebo zadní straně. Pokud zákonný název zní „konzervované sardinky“, musí být použita pouze sardinka obecná (Sardina pilchardus). Když zákonný název zní „konzervovaný výrobek typu sardinek“, pak může být použit některý z těchto druhů ryb:

sardinka kalifornská, sardinka  hobsonská, sardinka africká, sardinka tečkovaná, sardinka modrá (Sardinops melanostictus, S. neopilchardus, S. ocellatus, S. sagax, S. caeruleus), sardinka oblá, sardinka brazilská, sardinka madeirská, sardinka velkohlavá, sardinka indopacifická (Sardinella aurita, S. brasiliensis, S. maderensis, S. longiceps, S. gibbosa), sleď obecný (Clupea harengus), šprot obecný (Sprattus sprattus), sleďovec pruhovaný (Hyperlophus vittatus), dorosoma Vlaminghova (Nematalosa vlaminghi), etrumeus volkooký (Etrumeus teres), placka zdobená (Ethmidium maculatum), sardel argentinská (ančovička), sardel kalifornská, sardel peruánská (Engraulis anchoita, E.mordax, E. ringens), herink velkoploutvý (Opisthonema oglinum), sardinka Bentickova (Strangomera bentincki).

Podmínkami pro použití jiných druhů ryb než pravých sardinek je uvedení jejich českého a latinského vědeckého názvu a dále informace o zeměpisné oblasti, kde byly ryby vyloveny.

Pro konzervované sardinky i pro konzervované výrobky typu sardinek platí stejné požadavky na opracování ryb. Vzhledově se tedy rybičky příliš lišit nemusí. Pokud si však chcete pochutnat na skutečných sardinkách, musí být na obalu uveden zákonný název „konzervované sardinky“.

Základním požadavkem na úpravu sardinek všeho druhu je ryba zbavená hlavy, žaber a ocasních ploutví. Rozdíly jsou také v nálevech. Evropské nařízení zavádí jejich základní druhy:

  • olivový olej
  • ostatní čisté rostlinné oleje, včetně oleje z olivových pokrutin, samostatné nebo ve směsi
  • tomatová omáčka
  • vlastní šťáva, solný roztok nebo voda
  • marináda s vínem nebo bez vína
  • ostatní

Volba nálevu záleží na preferencích každého spotřebitele, detailní informace o něm (například druh použitého oleje) se lze dozvědět ze složení. U „olejovek“ lze narazit na dva typy výrobků: sardinky v oleji a sardinky ve slaném nálevu a oleji. Na první pohled se oba druhy výrobků nijak výrazně neliší. Rozdíl mezi nimi lze vyčíst z etikety, u konzerv v oleji naleznete cca 30 % oleje. Výrobky ve slaném nálevu a oleji pak obsahují okolo 5 % oleje.

Nesmí chybět datum minimální trvanlivosti. U konzerv bývá uvedeno dvěma způsoby, buď se jedná o konkrétní den, nebo na obalu naleznete měsíc a rok. V případě měsíce a roku se za konec trvanlivosti považuje poslední den uvedeného měsíce. Samozřejmě platí, že čím vzdálenější datum si vybereme, tím lépe.

U konzervovaných výrobků typu sardinek nesmí podle evropské legislativy chybět ani název zeměpisné oblasti, kde byly ryby odloveny. Uvádí se slovy, případně je doplněn číselným kódem FAO (organizace OSN pro výživu a zemědělství). Pro konzervované sardinky tyto informace povinné nejsou, výrobci je však převážně uvádí. Často se na obalech uvádí i země původu, tedy stát, kde došlo k opracování ryb a jejich konzervaci.

Varovným signálem je vždy konzerva poškozená, zdeformovaná, rezatá nebo vypouklá, obsah takových konzerv není vhodný ke konzumaci. Pokud takovou naleznete přímo v obchodě, upozorněte obsluhu, aby výrobek stáhla z prodeje.

Databáze testovaných výrobků

Sardinky (17 výrobků)
poslední aktualizace: 4.2.2016


Přihlásit