Jak testujeme externí pevné disky

Podíl jednotlivých skupin zkoušek na celkovém hodnocení externích pevných USB disků

Praktické zkoušky 67 %, obsluha 11 %, konstrukce 11 %, vybavenost 11 %.

Podíl jednotlivých skupin zkoušek na celkovém hodnocení bezdrátových externích pevných disků

Praktické zkoušky 50 %, wi-fi 25 %, obsluha 8,3 %, konstrukce 8,3 %, vybavenost 8,3 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celková známka odpovídat váženému průměru hodnocení jednotlivých skupin zkoušek.

Praktické zkoušky

Nepoužíváme šifrovací program, pokud není nainstalovaný v základu. Každou zkoušku zopakujeme třikrát, výsledek je tedy průměrem tří hodnot. Mezi každým testem byl počítač restartován, aby se vymazala cache paměť.

Provádíme několik zkoušek:

1/ Zápis dat na disk neboli nahrávání dat z disku počítače na externí úložiště

2/ Čtení dat uložených na externím disku

3/ Duplikace dat neboli kopírování dat na externím disku

4/ Mazání dat z disku

5/ Sledování videa uloženého na disku

Při prvních třech zkouškách používáme dva scénáře. V prvním je skupina malých souborů o velikosti 480 MB, ve druhém jeden velký soubor o velikosti 5 GB. Při testech zápisu a čtení dat měříme přenosovou rychlost a při duplikaci a mazání čas. Při sledování videa hodnotíme plynulost přenosu.

Výkon bezdrátových externích disků testujeme při propojení přes USB kabel.

Obsluha

Při instalaci a nastavení hodnotíme snadnost konfigurace, počet kroků nutných pro zprovoznění disku po vyjmutí z originálního obalu a také rychlost připojování a odpojování disku.

Celková známka běžného používání zahrnuje hodnocení délky kabelu, LED indikátory, stabilitu disku a snadnost připojení kabelu.

Konstrukce

mobilitě hodnotíme rozměry a hmotnost přístroje. Dále měříme míru hlučnosti a vibrací disku a také sledujeme, jestli je vybaven ochranou proti nárazům a odolným tělem.

Vybavenost

Celková známka za hardware obsahuje několik hodnocení: možnost uložení dat online, typ USB rozhraní, přítomnost wi-fi, způsob propojení disku s počítačem (na obou stranách zapojení do jedné zdířky, nebo na jedné straně do jedné a na druhé do dvou zdířek), kapacitu a další.

bezpečnosti hodnotíme přítomnost různých prvků ochrany dat a v softwaru kvalitu zálohovacího softwaru a přítomnost dalších programů v originálním balení.

Wi-fi

U externích disků s možností bezdrátového připojení hodnotíme také wi-fi funkcionalitu. Konkrétně snadnost primární konfigurace disku, kvalitu aplikací a jejich dostupnost. Měříme také výdrž baterie v pohotovostním režimu a při přenosu dat.

Přihlásit