Biopotraviny milované i kritizované

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2020 Obsah únorového dTestu

Publikováno v časopise 1/2008

Rostoucí zájem tuzemských spotřebitelů o nákup produktů ekologického zemědělství – biopotravin, ústí celkem logicky do rostoucího zájmu konzumentů o informace, které se týkají bioproduktů. Ruku v ruce s tím, jak biopotraviny po kousíčkách ukrajují prostor klasické potravinářské produkci, sílí ale i hlasy poukazující na skutečnost, že nekritický obdiv k biopotravinám by se nemusel vyplatit. Pravda je i v tomto případě relativní - je totiž někde uprostřed mezi nadšenci a kritiky bioproduktů.

Bio je „in“

Zmíněný rostoucí zájem spotřebitelů o biopotraviny je ovšem živen také politicky a ekonomicky. Řada veřejně známých osobností se ke konzumaci biopotravin hlásí, ministerstva zemědělství, alespoň v EU, zvyšují dotační podporu biozemědělců. Biozemědělství a biopotravinářství tak postupně přechází z role nositele určité, k přírodě šetrné filozofie podnikání, do pozice podnikatelsky výhodného byznysu se všemi pozitivy a negativy, které byznys přináší. A zemědělští podnikatelé reagují. Podle statistik ministerstva zemědělství bylo v ČR k 31. říjnu loňského roku registrováno již více než 220 výrobců biopotravin, za poslední rok přitom přibylo 75 nových výrobců. Počet ekologických zemědělců se v porovnání s loňským rokem výrazně zvýšil, téměř o 350 farem. Nově registrovaní výrobci biopotravin u nás jsou zaměřeni především na zpracování biomasa a masných výrobků, produkci biovajec, biovína, nebo výrobu biopečiva. Mezi nově registrovanými výrobci biopotravin se objevují také výrobci specialit, např. knedlíků, baget, müsli tyčinek či sladu pro produkci biopiva. K 31. říjnu 2007 hospodařilo podle ministerstva ekologicky 1249 farem, výměra ekologicky obhospodařované plochy dosáhla téměř 310 000 hektarů.Přihlásit