Britové varují před bruskami značky Bosch

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 14.1.2016   

Na trhu je již několik let série potenciálně nebezpečných brusek od výrobce Bosch. U těchto brusek může být vadná izolace, hrozí i nebezpečí poranění úlomky broušeného materiálu. Před těmito nebezpečnými výrobky varuje britská spotřebitelská organizace Which?.

Nebezpečné brusky jsou na trhu již více než osm let. Konkrétně se jedná o typy PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200, PSS 250 and PSS 2000 vyrobené společností Bosch v letních měsících roku 2007. Which? na svých webových stránkách uvádí podrobný seznam sériových čísel brusek, které mohou spotřebitele zranit.

Brusky mají dvě možné závady. U některých díky vadě na izolaci hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Jiné modely pak mohou vystřelovat úlomky broušeného materiálu skrze ventilaci. Výrobce Bosch již v Británii majitele dotyčných modelů vyzval, aby je přinesli do servisu. Zda je v plánu bezplatná oprava či nahrazení vadného výrobku za bezvadný, zatím není známo.

Spotřebitelská organizace Which? své čtenáře často varuje před nebezpečnými výrobky. Naposled se to týkalo sušiček Hotpoint a Indesit, které v některých případech mohly způsobit požár.

 Na webových stránkách dTestu je rovněž volně přístupná databáze tisíců nebezpečných výrobků, včetně potravin. Výrobky jsou do databáze zařazovány na základě výsledků testů dTestu, výstupů dozorových orgánů či z databáze Evropské komise RAPEX.
 

Přihlásit