Poradna: Kontrola zboží z e-shopu a další dotazy

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2023 Obsah únorového dTestu

Máte jako spotřebitelé povinnost zkontrolovat si při převzetí zboží objednané v e-shopu? Jak je to v kamenných obchodech? Co musíte doložit, aby vám prodejce přijal zboží do reklamačního řízení? A musí vám v kamenném obchodě vrátit peníze za zakoupené zboží, které jste se hned po koupi rozhodli vrátit? 

Prodejce mi tvrdí, že mám povinnost si zboží objednané na internetu při převzetí od dopravce zkontrolovat. Je to v souladu se zákonem?

Patrik H.

Zákon spotřebiteli – na rozdíl od koupě mezi podnikateli – nestanovuje žádnou povinnost zkontrolovat zakoupené zboží při převzetí. Poměrně častá praxe mnohých e-shopů, které ve svých smluvních podmínkách stanovují povinnost si zboží při převzetí od přepravce vybalit a zkontrolovat a zjištěné vady ve velmi krátké lhůtě (často do 24 nebo 48 hodin) namítat s tím, že jinak ztrácíte možnost účinně uplatňovat své nároky, je v rozporu se zákonem a nemusíte k těmto podmínkám vůbec přihlížet. Ovšem jinak lze kontrolu zboží při převzetí jen doporučit.

 

Ve výprodeji jsem si zakoupila zimní kozačky. Jedna z bot mě první den tlačila. Nejdříve jsem si myslela, že si nohy musí na novou obuv přivyknout, ale při bližším pohledu jsem si všimla, že jedna bota je menší než druhá. Prodavačku už to tak nepobavilo a snažila se mě přesvědčit, že jsem si toho měla všimnout dříve, a protože jsou kozačky již nošené, nemůže mi je vyměnit, a to i z toho důvodu, že jsou již doprodané. Opravdu nemám na nic nárok, když jsem si to hned nezkontrolovala?

Karolína B.

Nikoli, povinnost si zboží zkontrolovat jako spotřebitelka nemáte, ani při nákupu a ani později doma. Je-li to natolik zjevná vada, tak by si toho především měl všimnout při prodeji prodejce a záměnu bot ihned napravit. Je totiž jeho povinností předat vám obuv ve správné velikosti, a pokud se tak nestalo, musí to odčinit, jakmile uplatníte reklamaci. V tomto případě prodejce nesplnil požadovanou jakost zboží při převzetí, která vás opravňuje požadovat dodání správné boty do páru. Při nemožnosti její výměny, je vaším právem od kupní smlouvy odstoupit a žádat zpět plnou kupní cenu. Skutečnost, že ke zjištění vady došlo až po prvním vzetí bot, nemá žádný vliv na vaše nároky vůči prodejci.

 

Co vše jsem povinen prodávajícímu doložit, aby mi přijal zboží do reklamačního řízení?

Jiří K.

Prodejce má právo po spotřebiteli požadovat nějaký doklad o koupi. Druh tohoto dokladu však není nikde v zákoně specifikován, může se tedy jednat o cokoli, čím je spotřebitel schopen prokázat datum koupě výrobku. Ve většině případů se tedy bude jednat o účtenku nebo záruční list, ale pokud bylo placeno kartou, je možné koupi prokázat i výpisem z účtu. Prodejce tedy spotřebitele nemůže odbýt s tím, že pro přijetí zboží do reklamace je podmínkou například pouze záruční list.

Spotřebitelé občas také řeší problém, že po nich prodejce při reklamaci požaduje originální obaly výrobku. Na nic takového však nemá nárok. Pokud by si prodejce takovou podmínku stanovil například ve svém reklamačním řádu, jedná se o ujednání omezující práva kupujícího z odpovědnosti za vady prodané věci, které je neúčinné a nepřihlíží se k němu. Originální obaly tedy není nutné po koupi uchovávat.

 

Koupila jsem manželovi kalhoty. Velikost jsem odhadla správně, ale jemu se vůbec nelíbil jejich materiál a barevné provedení. Hned druhý den jsem je zašla do prodejny vrátit. Prodavačka mi je však odmítla vzít zpět oproti vrácení kupní ceny. Pouze mi nabídla výměnu za jiné zboží. Mě však nic jiného nezaujalo a trvala jsem na vrácení peněz. Prodavačka byla neústupná. Přece od každé smlouvy se dá odstoupit do 14 dnů nebo ne?

Helena L.

Odpověď ne je správně. Naopak je obecným pravidlem v právu, že uzavřené smlouvy se mají dodržovat a lze je jednostranně rušit jen v určitých případech, typicky podstatných vad nebo opožděného plnění. Z toho pravidla existují výjimky, které mají spotřebitele chránit, pokud uzavírají smlouvu s nepřítomným prodejcem na dálku (přes internet, po telefonu) nebo mimo klasické obchodní prostory (na ulici, doma). Za těchto okolností zákon dává spotřebiteli právo si smlouvu rozmyslet a odstoupit od ní ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, příp. až od převzetí zboží.

Přihlásit