Co dělat, když dodavatel změní smlouvu

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2023 Obsah únorového dTestu

S blížícím se koncem roku využívá řada podnikatelů možnosti změnit smlouvy a obchodní podmínky, a to bez toho, aby od svých zákazníků měli souhlas. Jak je to možné? Změnit smlouvu a tím i třeba cenu odebírané služby nebo komodity umožňují zákony. My jako zákazníci ale můžeme takové smlouvy ukončit.

Potřebujete poradit? Volejte 299 149 009.

Do nepříjemné situace se může dostat každý, proto vám přinášíme informace, jak se co nejefektivněji domoci svých práv s naší pomocí:

1) Uložte si do telefonu číslo poradenské linky dTestu 299 149 009. Každý všední den od 9 do 17 hodin jsou vám k dispozici naši poradci. Předplatitelé dTestu mohou využít přednostních služeb na čísle 272 272 273.

2) Setkáte-li se při nákupu, reklamaci či v jiné situaci s problémem, se kterým si nevíte rady, a je všední den mezi 9. a 17. hodinou, volejte hned.

3) Potřebujete-li vyřešit složitější problém, mějte po ruce všechny písemnosti (např. účtenku, smlouvu, záruční list), připravte si stručné shrnutí problému, aby se náš poradce mohl v dané věci rychle zorientovat a poradit vám, jak postupovat.

Základním pravidlem smluvního práva je zásada, že smlouvy se mají dodržovat a daný slib zavazuje. Pokud jde o spotřebitele, ten si každé opomenutí a neplnění smlouvy odnese draze smluvní pokutou, penále či ukončením dodávek. Chce-li smlouvu změnit, musí se se svým dodavatelem dohodnout, a pokud by chtěl platit méně, dohoda často vázne. Podnikatelé mají situaci o něco jednodušší, protože změnit smlouvu bez souhlasu zákazníka se stalo už jakýmsi standardem. V některých odvětvích lze takovou potřebu pochopit s ohledem na oscilující ceny či špatnou předvídatelnost vývoje, ale dohoda se zákazníkem a jednou daný slib by měly mít vždy přednost.

Možnost změny

V řadě zvláštních odvětví, jako jsou telekomunikace, energetika či bankovnictví, jsme si na možnost změn už poměrně zvykli. Překvapením pro mnohé ale bylo, když nový občanský zákoník zakotvil možnost změny obchodních podmínek prakticky všem podnikatelům, kteří svým zákazníkům dodávají dlouhodobě stejnou věc či službu. Legislativci zkrátka někdy více myslí na podnikatele než na nás – zákazníky.

Zákon sice říká, že rozumná potřeba změnit smlouvu musí být patrná už při jejím uzavírání, ale k tomu, aby ujednání o změně podmínek bylo platné, stačí, aby bylo předem jasné, jakým způsobem se změna oznámí. Zákazník musí mít zároveň možnost odmítnout změnu a vypovědět kvůli ní smlouvu, byť by byla sjednána na dobu určitou. Současně musí mít dostatek času, aby si našel nového dodavatele zboží či služeb. Některé oblasti mají svoji vlastní právní úpravu, a tak se postup může trochu lišit.

Energie

Elektřinu a plyn reguluje tzv. energetický zákon a dodavatelé často ke konci roku mění podmínky i ceny tam, kde se nezavázali k fixním cenám. Dodavatel by zde měl nejpozději 30 dní před datem účinnosti změny podmínek či zvýšení ceny zákazníkovi své záměry oznámit a poučit ho o možnosti odstoupit od smlouvy. Zákazník má pak právo ukončit smlouvu nejpozději 10 dnů před účinností změny. Pokud informován a poučen není, může odstoupit ještě 3 měsíce od data zvýšení ceny nebo změny podmínek.

Telefon

Operátoři mají svou zvláštní úpravu v zákoně o elektronických komunikacích. Ze všech podnikatelů si změny ve „svém“ zákoně dokázali prosadit asi nejvíce ve svůj prospěch. Telekomunikační trh se vyvíjí rychle, a tak si zajistili stálý zdroj příjmů, ať se to zákazníkům líbí nebo nelíbí. Pro většinu změn stačí, když je operátor pouze vyvěsí na svých webových stránkách a oznámí je na svých provozovnách. Zákazník by si je tak měl sám aktivně hledat, a pokud se mu nelíbí, může odstoupit od smlouvy běžným způsobem. To může trvat i dva měsíce.

Pouze v případě, kdy má zákazník smlouvu na dobu určitou, změna zhoršuje jeho postavení a v případě předčasného ukončení by musel zaplatit sankci, pak operátor musí zákazníka o změně prokazatelně informovat a poučit ho o možnosti odstoupit od smlouvy bez sankcí. Jestli se situace zákazníka zhorší nebo ne, si ale každý operátor vyhodnocuje sám.

Banka 

Další zvláštní úpravu obsahuje zákon o platebním styku, týká se bankovních účtů či platebních karet. V řeči zákona navrhuje-li poskytovatel platebních služeb svému uživateli změnu smlouvy, musí to udělat alespoň 2 měsíce před její účinností. Zákazník má opět možnost změnu odmítnout a smlouvu vypovědět. Když to neudělá, pak jako by se změnou souhlasil. Je-li to předem dohodnuto, může si poskytovatel měnit úrokové sazby či směnné kurzy bez souhlasu zákazníka a oznámit mu to až následně po změně, ale bez zbytečného odkladu.

Přihlásit