Jak testujeme sušené ovoce

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Mykotoxiny 50%, pesticidy 50%.

Předmět testu

Test byl zaměřen na zjišťování přítomnosti plísňových jedů mykotoxinů a reziduí pesticidů v sušených datlích a fících. Současně byla měřena koncentrace mykotoxinů v těchto oblíbených vánočních pochoutkách.

Testováno bylo 7 vzorků různých balení sušených fíků a 9 vzorků různých balení sušených datlí. Všechny potravinářské výrobky pro účely testu jsme nakoupili v české maloobchodní síti.

Cíl testu

Šlo o to zjistit, zda je konzumace sušených fíků a datlí pro spotřebitele bezpečná z hlediska jeho zdraví, tedy zda změřený obsah pesticidů a mykotoxinů nepřekračuje platné unijní limity stanovené Nařízením Komise (ES) č. 1881/2006 pro kontaminující látky v potravinách.

Použité chemické metody

K analýze mykotoxinů (konkrétně šlo o ochratoxin A a mykotoxiny typu aflatoxin, a to B1, B2, G1 a G2) a pesticidů v sušených fících a datlích –– jsme použili plynovou chromatografii a hmotnostní spektrometrii (GC/MS) a dvojrozměrnou  tandemovou hmotnostní sepktrometrii (2D LC-MS/MS). Šlo tedy o určení konkrétních mykotoxinů a pesticidů a jejich kvantifikaci ve vzorcích.

Hodnocení obsahu mykotoxinů

Výsledky v hodnotících tabulkách pro sušené fíky a datle byly řazeny vzestupně co do obsahu nežádoucích látek v jednotlivých testovaných výrobcích, a to v mikrogramech těchto kontaminujících látek na kilogram výrobku. Zjištěné výsledky byly porovnány s platnými nepřekročitelnými limity pro tyto potravinové kontaminanty, jak je stanovila Evropská komise v Nařízení č. 1881/2006 v platném znění.


Text „Jak testujeme“ zobrazuje nejnovější testovací program. „Jak testujeme“ pro výrobky testované podle starších testovacích programů naleznete u příslušného článku s testem.

Přihlásit