MP3 přehrávač: Pomůcka pro zrakově postižené

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Publikováno v časopise 4/2008

Pro většinu z běžných uživatelů představuje MP3 přehrávač především zdroj zábavy. Lze jej použít jako přehrávač hudby, filmů, k poslechu rádia nebo k prohlížení fotografií. Přesto však existuje skupina lidí, pro níž je tato technika jedním ze základních nástrojů komunikace – zrakově postižení.

MP3 přehrávače s úspěchem nahradily dříve používané magnetofony. Zrakově postiženým slouží hned k několika účelům. Především nahrazují většinu materiálů, které jsou běžně dostupné v tištěné podobě (knihy, časopisy, učebnice atd.). Samozřejmé je použití k přehrávání hudby a k poslechu rozhlasu. Další velmi důležitou funkcí je diktafon umožňující pořizování zvukových poznámek. Právě pro snadnou práci s daty a pro pohodlné ovládání by měl MP3 přehrávač vhodný pro zrakově postižené splňovat několik kritérií. Uvádíme ta nejdůležitější, vhodnost jednotlivých přístrojů lze dohledat podle příslušných dílčích hodnocení v tabulce (viz TEST 4/2008).

Klíčovým prvkem ovlivňujícím vhodnost MP3 přehrávače pro zrakově postižené je především systém menu a způsob ovládání. Je zjevné, že nejméně vhodným systémem je dotekový displej. Takto ovládané přístroje lze z výběru zcela vyloučit. Tlačítka přístroje by měla být dostatečně hmatově výrazná. Obecně platí, čím více tlačítek, tím lépe. Stisk kláves by měl být ozvučený. Systém menu by pak měl být koncipován tak, aby umožňoval snadnou a přehlednou orientaci, výhodný je například systém menu uspořádaný do kříže, jaký nabízí například Emgeton MiniMax3. Ozvučený systém menu bohužel běžné MP3 přehrávače nenabízejí.

Zásadním požadavkem je možnost řazení záznamů nejen podle seznamu skladeb, ale i podle fyzických složek tak, jak jsou uspořádány v paměti. To zrakově postiženým usnadňuje práci se soubory při jejich přenosu z počítače. Zároveň musí zařízení fungovat i jako Mass Storage Device; tzn. počítač jej při připojení musí rozpoznat jako samostatný disk a nemělo by být závislé na vlastním ovládacím softwaru, aby bylo možné jej bez problémů připojit i k cizímu počítači.

Pro samotné přehrávání nahrávek je pak zásadní funkce resume, která umožňuje znovuspuštění ve stejném místě, v kterém bylo přehrávání zastaveno, i po vypnutí přístroje. Praktická je také možnost záložek (zvuková kniha by měla jít založit stejně jako kniha papírová, což je ta nejsamozřejmější věc).

Jakkoliv se může zdát, že displej není pro použití zrakově postiženými důležitý, není tomu tak. Existuje celá škála postižení zraku a mnohé z nich umožňují v různé míře, případně za použití kompenzačních pomůcek, i práci s displejem. V takovém případě je třeba, aby přístroj byl vybaven dostatečně kontrastním displejem se zřetelnými písmeny.

Na pořízení MP3 přehrávače jako kompenzační pomůcky pro zrakově postižené je poskytován příspěvek podle § 33 odst. 3 přílohy č. 4 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na sociálním odboru příslušného obecního úřadu. Zrakově postižení mohou také dostat příspěvek na úhradu nákladů spojených se zácvikem s těmito pomůckami, a to v plné výši prokázaných nákladů podle § 33 odst. 5 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výcvik práce s těmito kompenzačními pomůckami provádí organizace Tyfloservis, o.p.s., která zajišťuje rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku.


Přihlásit