Rizika nákupu ryb

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2021 Obsah červencového dTestu

Publikováno v časopise 5/2008

Stejně jako u jakýchkoli jiných potravin je nutné se i při nákupu ryb vyvarovat rizik, která se mohou v neprospěch spotřebitele vyskytnout.

Dosavadní zkušenosti přitom ukazují, že hlavním problémem je, stejně jako u drůbeže (viz TEST 4/2007), nadlimitní obsah vody v nakupovaných produktech;v případě ryb patrně největší ze všech  skupin potravinářských výrobků, což vyplývá z technologie jejich zpracování.
Konkrétně jde o glazované zmrazování, jehož cílem je vytvořit na povrchu rybích výrobků ochrannou vrstvu ledu, která má konzervační účinek a působí proti nežádoucí oxidaci. V praxi je ale často vrstva ledu vyšší, než sami výrobci uvádějí, přičemž realitu zjistí zákazník až doma. Bohužel, z obalů výrobků se skutečnost spotřebitel nedozví. Ten by měl sice povinně obsahovat údaje o podílu rybího masa (takzvanou čistou hmotnost), někteří výrobci však tuto informaci neuvádějí a u zbytku se údaje většinou rozcházejí se skutečností.
Jedinou obranou je v tomto případě zkušenost s předchozími nákupy (věrohodní a nevěrohodní výrobci) a poskytnutí údajů o nadlimitním obsahu vody formou podnětu Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Náprava tohoto problému je nanejvýš žádoucí, podíl masa v celkové gramáži mražených rybích výrobků je často méně než 60 procent! Za zbývajících 40 procent vody ovšem spotřebitel platí cenu masa.
Uvedená skutečnost mimo jiné nepřímo nahrává preferování nákupu sladkovodních ryb. Ty totiž není nutné tak drasticky zmrazovat, neboť se nemusí transportovat na značné vzdálenosti. Tím se snižuje riziko nákupu příliš vysokého obsahu vody ve výrobcích. Specielně mořské produkce se kromě toho týkají již popsané, přesto dosud neodstraněné formy klamání zákazníků, které pod názvy losos nebo baltická sardinka uvádějí do oběhu úplně jiné druhy ryb.


Přihlásit