Rizika nákupu ryb

Obsah zářijového vydání

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2019 Obsah zářijového vydání

Publikováno v časopise 5/2008

Stejně jako u jakýchkoli jiných potravin je nutné se i při nákupu ryb vyvarovat rizik, která se mohou v neprospěch spotřebitele vyskytnout.
Dosavadní zkušenosti přitom ukazují, že hlavním problémem je, stejně jako u drůbeže (viz TEST 4/2007), nadlimitní obsah vody v nakupovaných produktech;v případě ryb patrně největší ze všech  skupin potravinářských výrobků, což vyplývá z technologie jejich zpracování.


Přihlásit