Chceme výhodnější energie

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 11/2015

Zdá se vám, že platíte zbytečně vysoké faktury za elektřinu či plyn? Nejste spokojeni s podmínkami smlouvy se svým dodavatelem energií? Chtěli byste změnit dodavatele, ale připadá vám to příliš složité? Nevíte, komu můžete důvěřovat nebo jak získat výhodnější nabídku? Připojte se k naší hromadné změně dodavatelů elektřiny a plynu! Můžete ušetřit na výdajích za energie a zároveň nám pomoci zlepšit podmínky na trhu s energiemi v České republice.

Neplaťme více, než je nutné. Chtějme férové podmínky.

Kde získáte více informací?

Navštivte webové stránky

ChciVyhodnejsiEnergie.cz,

Naše kontaktní linka 272 272 271 je vám k dispozici každý všední den mezi 9. a 17. hod. Za volání platíte pouze cenu běžného hovorného podle svého tarifu. Naši poradci vám pomohou vyhledat potřebné informace, např. jak se vyznat v položkách uvedených na faktuře. Můžete nám také napsat na energie@dtest.cz.

V České republice existuje příliš mnoho domácností, které platí za elektřinu a plyn více, než je nutné. Také obchodní podmínky dodavatelů energií nejsou ke spotřebitelům právě vstřícné. Mezi časté nešvary patří například vysoké smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy či automatické prodlužování smluv na dlouhá období. Do ceny energií bývají zahrnovány i poplatky za absurdní služby, které spotřebitel neočekává (služby elektrikáře, zámečníka a další asistence).

Proto jsme se – jako největší spotřebitelská organizace v Česku – rozhodli iniciovat změnu prostřednictvím kolektivní aukce odběratelů energií. Budeme se snažit získat nižší ceny a lepší podmínky pro všechny spotřebitele.

Kampaň Chci výhodnější energie je první hromadnou změnou dodavatele energií v České republice, kterou pořádá spotřebitelská organizace. V uplynulých několika letech proběhly tyto aukce v mnoha evropských zemích, kde se spotřebitelům podařilo dosáhnout pozitivní změny. Nejde jen o změnu v podobě individuálních úspor za energie, ale i v podobě větší soutěže mezi dodavateli, zkvalitnění obchodních podmínek a celkově lepších cen pro všechny. Stejně důležité jako cena energií jsou pro nás i obchodní podmínky dodavatelů, které musí být co nejvstřícnější ke spotřebiteli.

Jak to celé funguje?

3 jednoduché kroky ke změně:

1. REGISTRACE

od 5. listopadu 2015

Registrace je nezávazná a bezplatná. Nejste povinni změnu dodavatele uskutečnit. Rozhodnete se až po ohlášení vítězného dodavatele, a to na základě konkrétní nabídky, kterou vám zašleme. Zaregistrovat se můžete prostřednictvím jednoduchého formuláře na webových stránkách ChciVyhodnejsiEnergie.cz.

K registraci od vás potřebujeme pouze následující údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • PSČ
  • druh energie

Poté vás požádáme o doplnění některých dalších údajů, například jaký je váš současný dodavatel a roční spotřeba energie. Tu najdete na posledním ročním vyúčtování za energie.

Nevyznáte se dobře v položkách uvedených na faktuře? Nejste sami. Co dodavatel, to jiné vyúčtování a řada spotřebitelů má potíže se v nich zorientovat. Pomoci vám může návod na stranách 8–9, k dispozici jsou vám také naši poradci na kontaktní lince 272 272 271.

2. AUKCE

11. února 2016

Vyjednáme pro vás nejvýhodnější podmínky. Uspořádáme on-line aukci pro dodavatele energií, ze které vzejde konkrétní nabídka cen elektřiny a plynu. Účast v aukci je v principu otevřená všem aktivním dodavatelům energií působícím v České republice. Podmínkou účasti je, že společnost předem souhlasí s řadou klíčových kritérií, jako například:

  • záruka ceny po dobu jednoho roku,
  • žádné poplatky při řádném ukončení smlouvy,
  • smlouva bez automatického prodlužování.

Dodavatelé budou během aukce předkládat své nabídky anonymně. Společnost, která přistoupí k podmínkám aukce a ve stanovené lhůtě nabídne nejnižší cenu, bude vybrána jako vítěz. Po uzavření aukce bude vítězný dodavatel vyhlášen veřejně.

Proč se zúčastnit naší aukce dodavatelů energií:

1. Nezávazná registrace

Vaše registrace mezi účastníky aukce je zcela nezávazná. Zda se po uskutečnění aukce a obdržení konkrétní nabídky rozhodnete změnit svého dodavatele energie, je jen na vás.

2. Ušetříte a získáte férové smluvní podmínky

Individuálně vám vyčíslíme úsporu, jíž můžete dosáhnout v případě změny dodavatele. Smlouvu uzavřete pouze na rok, nepřekvapí vás žádné automatické prodlužování smluv na dlouhá období či vysoké smluvní pokuty, což jsou časté nešvary smluv s dodavateli energií.

3. Je to jednoduché

Stačí se zaregistrovat na ChciVyhodnejsiEnergie.cz. My za vás ohlídáme smluvní podmínky s dodavateli, kteří se budou účastnit aukce, a zajistíme vysoutěžení nejlepší ceny. O formální náležitosti související se změnou dodavatele se postará nový dodavatel.

4. Je to bezpečné

Nejde nám jen o lepší cenu. Naším cílem je pomoci spotřebitelům vyjednat férové obchodní podmínky s dodavateli energií.

5. Je to bezplatné

Registrace, i případná změna dodavatele jsou zdarma.

3. NABÍDKA

druhá polovina března 2016

Rozhodnete se, zda chcete změnit dodavatele. Jakožto registrovaní účastníci obdržíte po aukci e-mailem oznámení se všemi podrobnostmi o vítězných tarifech. Na základě poskytnutých údajů vypracujeme nabídku pro každého jednotlivého registrovaného spotřebitele. Vyčíslíme vám potenciální roční úspory, kterých můžete dosáhnout v případě změny dodavatele elektřiny či plynu. Na zvážení nabídky budete mít čas několik týdnů.

V e-mailu s nabídkou, který od nás obdržíte, najdete také odkaz na formulář, jehož prostřednictvím budete moci vyjádřit souhlas se zaslanou nabídkou. Pokud se rozhodnete pro změnu dodavatele či tarifu, formulář vyplníte a odešlete. Formulář předáme novému dodavateli, který s vámi vyřídí všechny formality potřebné k uzavření smlouvy.

Dobré zkušenosti z jiných zemí

Hromadná změna dodavatele energie je v Evropě běžnou metodou, jak ušetřit peníze. V uplynulých letech proběhly kolektivní změny dodavatele energií v řadě evropských zemí, například v Rakousku, Slovinsku, Belgii, Itálii, Nizozemí, Velké Británii či ve Francii. V Rakousku tímto způsobem změnilo v letech 2013–2015 dodavatele 82 500 domácností, v Nizozemí v letech 2011–2014 více než 280 000 domácností. Spotřebitelé v EU v tomto období díky hromadné změně dodavatelů energií ušetřili více než 173 milionů eur.

aukce_energii_mapka

Pokrytí nákladů aukce

Organizační a technická podpora hromadné změny dodavatele energií i komunikace s veřejností a zapojenými spotřebiteli s sebou samozřejmě nesou určité náklady. Spotřebitelé se akce účastní zdarma. Kdo to tedy zaplatí? Náklady uhradí vítězný dodavatel formou sjednané provize. Ta nám umožní pokrýt výdaje spojené s aukcí i celou související kampaní.

Máme podporu zkušeného partnera

Hromadnou změnu dodavatele energií realizujeme ve spolupráci s nizozemskou společností Pricewise. Ta má potřebné technické znalosti i bohaté zkušenosti s organizací těchto akcí v mnoha evropských zemích. Nezávislá společnost Pricewise se podílela na mnoha úspěšných hromadných změnách dodavatele energií pořádaných spotřebitelskými organizacemi v různých zemích Evropy. Dosud pomohla změnit dodavatele více než 800 tisícům spotřebitelů ve více než deseti evropských zemích.

Vyznáte se ve fakturách?

Na českém trhu energií působí desítky dodavatelů elektřiny a plynu. Jejich faktury a vyúčtování se liší svou podobou, rozsahem poskytovaných informací i jejich uspořádáním. Často jsou složité a pro některé zákazníky téměř nesrozumitelné. Důvodem je fakt, že pro vyúčtování energií právní předpisy nestanovují žádný jednotný vzhled, i když se připravuje změna právní úpravy, která by měla vyúčtování energií zpřehlednit.

Dodavatelé jsou podle vyhlášky upravující vyúčtování dodávek elektřiny a plynu povinni poskytnout vám ve vyúčtování určité informace. Na vaši žádost nebo v důsledku vašeho přistoupení k obchodním podmínkám dodavatele však může být vyúčtování zúženo jen na základní informace – zejména na celkové množství elektřiny či plynu dodané do odběrného místa, výši celkové fakturované částky, celkovou výši uhrazených záloh a výši přeplatku či nedoplatku a datum jeho splatnosti. Z vyúčtování se tak například nedozvíte název produktu, který jste si s dodavatelem sjednali, sazbu respektive tarif a podrobný rozpis plateb. Tyto informace přitom potřebujete znát, pokud si chcete ověřit svoji spotřebu či uvažujete o změně dodavatele a chcete porovnat nabídky různých dodavatelů.

aukce_faktury

Dostáváte-li vyúčtování v zúženém rozsahu, další informace můžete získat prostřednictvím internetových stránek svého dodavatele, přičemž někteří dodavatelé nabízejí vámi požadované informace prostřednictvím internetového zákaznického účtu. Pokud si přejete získat vyúčtování v plném rozsahu, obraťte se na svého dodavatele, který je podle vyhlášky povinen vám jej na vaši žádost poskytnout.

Uvažujete-li o změně a máte se svým současným dodavatelem uzavřenou smlouvu na dobu určitou, budete dále potřebovat informaci ohledně termínu ukončení vaší smlouvy a o případné smluvní pokutě spojené s předčasným ukončením smlouvy. Tyto informace můžete najít ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách. Pokud smlouvu či obchodní podmínky nedohledáte, obraťte se na svého současného dodavatele.

 

Pošlete to dál

Účast v hromadné změně dodavatele energií je jednoduchá, bezplatná, bezpečná a je otevřená všem spotřebitelům. Řekněte o ní svým přátelům, příbuzným a známým! Čím více domácností se zapojí, tím lépe. Více účastníků posiluje naši pozici v jednáních o co nejvýhodnější cenu a podmínky dodávek elektřiny a plynu.


Přihlásit