Jak testujeme myčky

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Mycí cyklus 58,5 %, délka mycího cyklu 7,5 %, spotřeba 14 %, hlučnost 7,5 %, obsluha 7,5 %, zpracování 5 %.

Účinnost mytí

Testovány jsou dva programy ‒ hlavní (univerzální, denní, automatický) a úsporný (ekologický, eko, BIO). Účinnost mytí je zjišťována ve třech mycích cyklech. V případě příliš velké odchylky mezi jednotlivými měřeními se přidávají další cykly.

Náplň myčky s kapacitou 12 souprav sestává z celkem 72 kusů nádobí (v případě větší kapacity je náplň úměrně navýšena) – mělkých, polévkových i dezertních porcelánových talířů, šálků a podšálků, skleniček, kelímků, vidliček, nožů, lžic, kávových lžiček, mís a misek, plastového boxu, nerezových pánví a pečicích nádob. Použit byl standardní mycí prostředek s nízkou pěnivostí (IEC typ B). Leštidlo a sůl odpovídají evropskému standardu EN 50242. Náplň je rozdělena na tři části podle způsobu znečištění. V první jsou nečistoty zaschlé na vzduchu při pokojové teplotě, ve druhé jsou zapečené v troubě při teplotě 80 °C a ve třetí (pánve a pečicí nádoby) rovněž v troubě, tentokrát však při teplotách 120, respektive 160 °C. Část nádobí se ponechává nezašpiněná. Pro znečištění se používá máslo, margarín, vejce, špenát, ovesné vločky, káva, čaj, rajčatová šťáva, mléko, bramborový škrob a mleté maso. Nádobí je následně do myčky rozmístěno tak, aby se vedle sebe nenacházely kusy znečištěné stejnou metodou.

Sušení

Po skončení mycího cyklu zůstávají dvířka myčky půl hodiny zavřená. Pokud se dvířka otevírají automaticky, probíhá hodnocení rovněž po třiceti minutách. Na každém kusu nádobí jsou spočítány zbylé kapky vody, přičemž nejvyšší známku získává pouze zcela suchý kus.

Délka mytí

Oba mycí programy jsou měřeny zvlášť.

Spotřeba

Spotřeba elektřiny a vody je měřena v obou sledovaných mycích cyklech po celou dobu jejich trvání.

Hlučnost

Umístění myčky simuluje reálné podmínky v kuchyni, spotřebič je proto kryt shora, zepředu i ze stran. Hluk produkovaný při mytí je měřen sonometrem umístěným 1,2 m od myčky ve výšce 0,7 m nad zemí. Měření probíhá ve třech fázích ‒ po jedné, pěti a deseti minutách. Hlučnost je posuzována také subjektivně pro případné odhalení nepříjemných zvuků.

Obsluha

Na výslednou známku má vliv hodnocení návodu k použití, snadnosti plnění myčky, manipulace s koši, čištění filtrů nebo také samočisticí schopnost myčky.

Zpracování

Hodnocení dílenského zpracování je zaměřeno na dvířka, dávkovače mycího prostředku a leštidla, provedení košů, ostřikovacích ramen a ovládacích prvků.

Přihlásit