Stavební spoření: Slovníček pojmů

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Publikováno v časopise 10/2008

Pro snadnější orientaci ve stavebním spoření je důležité znát pojmy, které se k němu váží. Jejich znalost oceníte v okamžiku, až se začnete seznamovat s nabídkou jednotlivých stavebních spořitelen.

 • Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření: zákonné vymezení stavebního spoření. Zákon byl několikrát novelizován, poslední znění vstoupilo v účinnost roku 2006.
 • Stavební spořitelna: spořitelna, jež má podle zákona oprávnění přijímat vklady stavebního spoření.
 • Účastník stavebního spoření: klient, občan České republiky, s řádně definovaným rodným číslem platným v ČR.
 • Státní příspěvek: 15% zhodnocení ročních vkladů státem. Maximálně může dosáhnout 3000 Kč ročně (při uspořené částce 20 000 Kč za rok).
 • Spořicí / úvěrový program: většina stavebních spořitelen rozlišuje mezi programy určenými ke spoření a k úvěrování. První nabízejí lepší úrokové míry pro spoření, ale horší úvěrové podmínky. Ty druhé naopak.
 • Cílová částka: suma prostředků, kterou chceme během stavebního spoření uspořit (bez dodatečných úroků).
 • Hodnotící číslo: kritérium pro přidělení úvěru. Dává do souvislosti výši požadovaného úvěru, dobu, kdy ho požadujete, a výši a tempo vašich úspor. Každá stavební spořitelna má svůj vlastní mechanismus výpočtu, obecně ale platí,
  že se jedná o podíl vašich úspor k výši cílové částky (výši úvěru) násobený koeficientem daného spořicího programu.
 • Spořicí fáze: část stavebního spoření před přidělením řádného úvěru.
 • Úvěrová fáze: část stavebního spoření po přidělení řádného úvěru.
 • Řádný úvěr: běžný úvěr ze stavebního spoření přidělený po ukončení spořicího cyklu, nebo po naspoření minimální částky (běžně kolem 50 % z cílové částky).
 • Překlenovací úvěr: „předběžný úvěr“, který vám může být přidělen ještě dříve, než dokončíte spořicí cyklus. Jeho jistina většinou není splácena během spoření, je splacena až z naspořených prostředků.
 • Jistina úvěru: základ úvěru, tzn. peníze, které si skutečně odneseme jako úvěr. Při splácení k ní musíme připočíst úroky a poplatky.
 • Poplatek za uzavření smlouvy: různě nazvaný poplatek u různých stavebních spořitelen. Souhrnně by měl obsahovat vyhotovení smlouvy a úhrady za další služby spojené se založením stavebního spoření. Zpravidla dosáhne několik tisíc korun.

Přihlásit