6 kroků k bezproblémové změně dodavatele energií

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Jako spotřebitelé máme všichni právo zvolit si a bezplatně změnit svého dodavatele elektřiny či plynu, což nám umožňuje ovlivnit výši části výdajů za energie, které spotřebuje naše domácnost. Sepsali jsme několik kroků, které pomohou zorientovat se v postupu při změně dodavatele a poradí, nač bychom si v tomto procesu měli dávat pozor.

Aukce dodávek energií – možná cesta k úspoře

I na českém trhu se setkáváme s tzv. aukcemi dodávek energií. Fungují na principu kolektivního nákupu, tedy tak, že se dá dohromady skupina spotřebitelů (nebo podnikatelů) a čím větší tato skupina je, tím nižší ceny jsou ochotni nabízet dodavatelé elektřiny nebo plynu, kteří se účastní aukce.

Setkáte-li se s nabídkou zapojit se do aukce, vězte, že je to způsob, který vám může pomoci ušetřit na účtech za energie. Nikdy se ale nezapojujte do aukce, ve které by vás už registrace zavazovala k přechodu k novému dodavateli či byste byli jiným způsobem tlačeni ke změně dodavatele, aniž znáte vysoutěženou cenu za dodávky energie. Zásadní je také ujistit se, že organizátor aukce bere v potaz obchodní podmínky dodavatelů a nemůže dojít k tomu, že spotřebitelé budou nuceni do přechodu k dodavateli, jehož obchodní podmínky jsou k nim nevstřícné.

1. Zjistěte, kdy můžete dodavatele změnit

Zkontrolujte si, jaký druh smlouvy v současnosti máte a jaká se k ní váže výpovědní lhůta. Pokud jste uzavřeli smlouvu na dobu neurčitou, bývá lhůta stanovena zpravidla na tři měsíce. U smluv na dobu určitou je rozpětí širší, zobecňovat se v tomto případě nedá. Jisté je jediné - pokud byste výpovědní lhůtu nedodrželi a chtěli odejít dříve, zaplatíte tučnou pokutu.

Je tu však ještě jedna možnost. Nejste-li spokojení s chystaným zvýšením cen elektřiny či plynu, o kterém vás informoval váš dodavatel, můžete ze zákona odstoupit od smlouvy. Pokud vás na změnu, a s tím spojené právo odstoupit od smlouvy bez jakékoli sankce, upozorní nejpozději 30 dní před účinností chystané změny, můžete od smlouvy odstoupit nejpozději desátý den před její účinností. Pokud vás dodavatel včas a správně neinformuje, máte stejné právo na odstoupení bez sankce celé tři měsíce od chvíle, kdy změny nabyly účinnosti.

2. Vytipujte si dodavatele

Před změnou dodavatele je na místě vytipovat si konkrétní dodavatele a srovnat jejich cenové a obchodní podmínky. Naopak lákavá slova podomních prodejců či obchodních zástupců konkrétního dodavatele, kteří slibují úspory, je dobré brát vždy s rezervou. Nepodepisujte smlouvu s novým dodavatelem bez srovnání s jinými nabídkami na trhu.

3. Zorientujte se v cenách

Výsledná cena za dodávky energií se skládá hned z několika složek, z nichž některé jsou regulované Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Regulované ceny jsou pro každý kalendářní rok pevné a neměnné pro všechny dodavatele a jejich výši nemůže dodavatel ani spotřebitel žádným způsobem ovlivnit. Naopak neregulovaná složka ceny za komoditu (silová elektřina nebo zemní plyn) a služby závisí na nabídce jednotlivých dodavatelů. Právě výši ceny za spotřebu tedy můžete ovlivnit volbou jiného dodavatele.

Na webových stránkách dodavatelů elektřiny či plynu můžete obvykle nalézt komplexní ceník. Z něj by mělo být zřejmé rozložení regulovaných i neregulovaných složek ceny a současně by měla být uvedena konečná cena, kterou můžete očekávat za spotřebovanou jednotku.

V našich průzkumech ovšem zjišťujeme mnohá pochybení. Někteří dodavatelé na svých webových stránkách uvádějí pouze ceny pro stávající zákazníky. Noví zákazníci tedy nemají šanci ceny zjistit, pokud si o nabídku individuálně nezažádají. Mezi častá pochybení patří také uvádění pouze části ceny za dodávku a vynechání regulovaných cen, uvádění ceny bez DPH či vynechání poplatku za činnost operátora trhu.

Pokud provádíte srovnání dodavatelů na vlastní pěst, nezapomeňte proto zkontrolovat, že vámi zkoumaní dodavatelé zahrnuli do ceny opravdu vše. Pro snadné porovnání cenových nabídek dodavatelů můžete využít například nezávislý a certifikovaný kalkulátor na stránkách Energetického regulačního úřadu.

4. Zvažte další faktory

Pokud se rozhodnete pro změnu dodavatele, není vhodné zaměřit se při výběru pouze na toho s nejlepší cenovou nabídkou. Důležité jsou také reference neboli pověst nového dodavatele. Za jednu z dobrých referencí lze považovat jeho přihlášení k Etickému kodexu obchodníka.

Etický kodex obchodníka v energetických odvětvích zpracoval Energetický regulační úřad. Dokument obsahuje souhrn pravidel chování, k jejichž respektování a dodržování se může obchodník s elektřinou či plynem dobrovolně přihlásit, a to oficiálním dopisem adresovaným předsedkyni ERÚ. Seznam obchodníků – signatářů etického kodexu – je společně s kodexem uveřejněn na webových stránkách www.eru.cz.

Mezi zásadní měřítka srovnání dodavatelů patří také obchodní podmínky obvykle uvedené na jejich webových stránkách. Obsahují zejména následující ujednání:

  • úplný a platný ceník pro konkrétní rok (pozor na zavádějící informace a staré ceníky),
  • zda bude změna dodavatele zpoplatněna (změna dodavatele je sice ze zákona bezplatná, někteří dodavatelé však vybírají tzv. aktivační poplatek za zprostředkování),
  • jaké jsou další nabízené služby, jaký je k nim přístup (pobočky, telefon, web) a jak jsou zpoplatněny,
  • způsob ukončení smluvního vztahu s novým dodavatelem v případě nespokojenosti,
  • výpovědní lhůtu.

5. Podepište smlouvu s novým dodavatelem

Jakmile si vyberete nového dodavatele, je nezbytné s ním uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky. Před podpisem si nechte předložit tuto smlouvu, platný ceník a platné obchodní podmínky. Všechny dokumenty doporučujeme znovu a důkladně prostudovat. Samotný proces změny dodavatele je poměrně snadný, již při podpisu smlouvy můžete udělit vybranému dodavateli plnou moc, a on pak provede některé činnosti za vás, čímž může, i z důvodu větších zkušeností, celý proces změny urychlit. Samotný proces změny pak trvá od jednoho do šesti měsíců, a to v závislosti na délce výpovědních lhůt.

6. Přesměrujte platby a zkontrolujte vyúčtování

Poté, co proběhnou úkony potřebné ke změně dodavatele, a uplyne výpovědní lhůta, budete odebírat energii od nového dodavatele. O této skutečnosti musíte být informováni stejně jako o datu, od kterého byla skutečně zahájena dodávka. Zároveň doporučujeme, abyste pak k termínu změny dodavatele nahlásili dosavadnímu dodavateli stav vašeho elektroměru či plynoměru. Také obdržíte závěrečné vyúčtování spotřeby, jímž dojde k vypořádání závazků s původním dodavatelem. Nezapomeňte přesměrovat platby za energii na bankovní konto nového dodavatele. Při prvním vyúčtování si důkladně zkontrolujte celou fakturu, především to, zda jsou dodrženy smluvené obchodní podmínky a ceny.

Přihlásit