dTest: Žárovky od dodavatele energie – dárek, který vás může stát tisíce

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2023 Obsah únorového dTestu

Vydáno: 16.9.2015   

Podomní prodejci elektřiny a plynu už přes rok ve velkém distribuují LED žárovky jako odměnu pro nové zákazníky. Za podpis smlouvy nabízí až 6 úsporných žárovek. Z „dárku“ se však stává sankce, pokud si změnu dodavatele rozmyslíte. Naúčtují vám plnou kupní cenu žárovek v řádech tisíců korun a pokutu, pokud nezaplatíte. Takový postup je však nezákonný.

„Darování“ úsporných žárovek při změně dodavatele elektřiny a plynu je dnes běžnou praxí. Uzavře-li odběratel smlouvu s podomním prodejcem a stane se zákazníkem společností COMFORT ENERGY s.r.o. nebo BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., zůstane mu doma také sada LED žárovek. Ze slibovaného bonusu se však vyklube nákup za 1 Kč – zákazník totiž uzavírá na žárovky zvlášť kupní smlouvu. Korunu po něm přitom nikdo nežádá, má to být přeci dárek.

„Při využití práva odstoupit od sjednané změny dodavatele energií však tyto společnosti vyžadují po zákaznících úhradu plné kupní ceny žárovek ve výši 2 000 Kč. Smluvní pokuta činí 500 Kč, odmítá-li spotřebitel plnou cenu zaplatit,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu. A dodává: „Cílem této obchodní praktiky je přimět spotřebitele k okamžitému rozhodnutí a případně potrestat jej za to, že využívá zákonem garantované právo si smlouvu uzavřenou doma rozmyslet. Pokud snaha zkomplikovat zákazníkům odchod nezafunguje, dodavatel od nich alespoň vymůže pár tisíc korun.“

Přechází-li odběratel ke společnosti LAMA energy a.s., pak mu prodává 6 kusů LED žárovek zcela jiná společnost, a to BLUE OCEAN Management s.r.o. Zatímco v reklamě jsou žárovky bonusem dávaným při změně dodavatele zdarma, v kupní smlouvě, kterou zákazník opět dostává, jsou hned dvě kupní ceny, zvýhodněná cena ve výši 5 Kč a plná ve výši 3630 Kč. Druhá uvedená je určena spotřebitelům, kteří u nového dodavatele nezůstanou.

„Je v rozporu se zákonem vyžadovat zvláštní odstoupení od smlouvy o koupi žárovek, když spotřebitel ruší v zákonné lhůtě smlouvu s novým dodavatelem. Jestliže informuje nového dodavatele o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy ve lhůtě do pěti dnů před začátkem dodávek energií, povede to k automatickému ukončení související kupní smlouvy,“ konstatuje Zelený.

Přestože totiž dodavatelé popírají provázanost smlouvy o dodávkách energií a kupní smlouvy na žárovky, jedná se o smlouvy spolu související, označované směrnicí o právech spotřebitelů jako smlouvy doplňkové. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy o změně dodávek energií sjednané u něho doma, jsou tím automaticky ukončeny veškeré související smlouvy bez jakýchkoli jiných nákladů. Není podstatné, zda je kupní smlouva na žárovky na jiné listině, uzavřená s jiným podnikatelem a třeba i s doložkou o nezávislosti na smlouvě o dodávkách energií, i tak zrušením změny dodavatele se bez dalšího zruší i práva a povinnosti z kupní smlouvy.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Vanda Jarošová, jarosova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

dTest, o.p.s. je největší českou organizací na ochranu spotřebitele, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.
 

Přihlásit