Karcinogenní PCB se v hovězím vyskytují už jen zřídka

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 10.9.2015   

V některých budovách pro chov dobytka se stále mohou v nátěrech a stavebních hmotách vyskytovat karcinogenní polychlorované bifenyly (PCB), varuje Státní veterinární správa (SVS). Tyto rizikové látky se mohou snadno dostat do masa či do mléka. I když se situace v otázce PCB od devadesátých let výrazně zlepšila, bylo kvůli kontaminaci živočišných výrobků těmito látkami nedávno uzavřeno šest českých farem a chovů.

Použití PCB v prostorách pro živočišnou výrobu je v ČR zakázáno již od roku 1986. V některých zařízeních, zvláště pak ve velkokapacitních kravínech, které ještě neprošly asanací, se ovšem stále mohou vyskytovat.

Problém je v tom, že PCB jsou prokázanými karcinogeny a navíc se snadno kumulují v tukové tkáni zvířat, která s nimi přicházejí do styku. Nejsnáze do sebe zvíře látky dostane tak, že kouše či olizuje hrazení u stáje, které bylo natřeno barvou s PCB, případně z krmiva, které přišlo s PCB do styku.

Na druhou stranu SVS uvádí, že počet zařízení, v nichž byly objeveny PCB, od devadesátých let setrvale klesá, a to díky rekonstrukcím a asanacím kravínů, silážních jímek či senážních věží. Taková rekonstrukce však musí být pečlivá, nestačí jen přetřít původní nátěr. SVS píše, že pro kontaminaci masa či mléka stačí, když se zvíře dostane do styku i se sebemenším kouskem odřeného hrazení, kde prosvítá starý nátěr či izolační hmota. Kontaminované maso se pak stává rizikovým a nesmí být uvedeno na trh.

Případy, kdy obsah PCB v mase či mléce překročí evropský limit 40 nanogramů na gram tuku, jsou však spíše zřídkavé. Momentálně je v Česku kvůli zjištění překročených limitů uzavřeno šest chovů, čtyři v Ústeckém kraji, jeden v Libereckém a jeden ve Středočeském. Průměrný obsah PCB v mase se pak od devadesátých let snížil stonásobně, z 950 nanogramů na 9,5, a zvyšují ho pouze ojedinělé nálezy.
 

Přihlásit