E-cigarety brzy v novém

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 4.9.2015   

Výrobce elektronických cigaret i jejich kuřáky čekají velké změny. Přinese je zavedení nové evropské směrnice o tabákových a souvisejících výrobcích do české právní úpravy. Připravované návrhy právních předpisů se dotknou nejen elektronických cigaret a jejich náplní, ale například i aromatizovaných cigaret či bylinných výrobků určených ke kouření.

O škodlivých účincích běžných cigaret na zdraví není pochyb, o dopadech elektronických cigaret na zdraví člověka se ale zatím stále diskutuje i v odborných kruzích. Z těchto důvodů bude prodej elektronických cigaret jednotlivými členskými státy pečlivěji monitorován a postupně dojde k začlenění požadavků evropské směrnice do národních legislativ.

Co tedy může spotřebitel do budoucna od elektronických cigaret očekávat? Například bude zavedeno maximální množství nikotinu, které elektronická cigareta může obsahovat. Limity se dotknou i náplní, bude omezen jejich objem. Zpřísní se i pravidla pro označování elektronických cigaret. Na obalech výrobků tak přibude zdravotní varování či informace o návykovosti tak, jak je to obvyklé u běžných cigaret. Spotřebitel rovněž dostane bližší informace o složení a původu výrobku. Z obalu se nově dozví jak obsah nikotinu ve výrobku, tak i v jedné dávce. Chybět by neměla ani informace, o jaký druh elektronické cigarety se jedná, tedy zda jednorázovou, opětovně naplnitelnou, nebo opakovaně použitelnou s jednorázovými zásobníky.

Výrobce či dovozce bude mít nově před uvedením elektronické cigarety či její náplně na trh oznamovací povinnost, a to vůči Státní zemědělské a potravinářské inspekci. V případě, že by se prokázalo, že výrobek může ohrožovat veřejné zdraví, a to navzdory tomu, že složení odpovídá požadavkům zmíněné směrnice o tabákových a souvisejících výrobcích, bude ministerstvo zemědělství moci dočasně zabránit přítomnosti výrobku na trhu.

V případě elektronických cigaret a náplní budou moci členské státy zakázat jejich přeshraniční prodej na dálku. Může se tak stát, že zajímavé příchutě či levnější elektronické cigarety z ostatních zemí EU si zákazník už „oficiální cestou“ nekoupí.

Jelikož je prokázáno, že nikotin je návykovou látkou, zpřísní se i pravidla pro propagaci elektronických cigaret. Současná pravidla účinná pro cigarety a jiné tabákové výrobky se budou vztahovat i na elektronické cigarety a jejich náplně. V rozhlase, televizi či tisku se tak s propagací či reklamou na elektronické cigarety již nesetkáme.
 


Přihlásit