Nebezpečná sklápěcí křesla v divadle Drak

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Vydáno: 18.8.2008   

Tisková zpráva: V lednu letošního roku se v královéhradeckém loutkovém divadle Drak odehrála tragédie - kovový mechanismus sklápění křesla amputoval tříletému chlapci kus prstu. V rámci šetření nebyly státními orgány zjištěny žádné nedostatky týkající se bezpečnosti křesel. Časopis TEST však prokazuje opak: křesla nesplňují požadavky bezpečnosti.


Krátce po tragédii provedli pracovníci České obchodní inspekce fyzickou prohlídku křesel a jejich bezpečnost posuzovali podle požadavků normy ČSN EN 71-1, Bezpečnost hraček – část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti. Šetření bylo uzavřeno s tím, že čalouněná křesla splňují požadavky výše uvedené normy. Výrobce křesel, firma SEDASport, s.r.o. Myjava, uvedl, že za úraz nenese zodpovědnost a předložil jak certifikát, tak závěrečný protokol o posouzení shody výrobku. Aby se zabránilo dalšímu neštěstí, byly pod područky jednotlivých křesel namontovány dřevěné bočnice. Zraněnému chlapci firma věnovala obrovské plyšové zvíře. Policie ČR a Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové neshledaly důvody k zahájení úkonů trestního řízení.
Maminka zraněného chlapce se na časopis TEST obrátila poté, co se oficiální šetření ukázalo jako bezvýsledné a viník tragédie nebyl označen. „Kdyby byly sedačky skutečně bezpečné, k neštěstí by nedošlo,“ uvedla, když požádala časopis TEST o posouzení bezpečnosti křesel v loutkovém divadle Drak.
Naše odborné posouzení vycházelo z doporučení normy STN P ENV (resp. ČSN P ENV) 1729-2:2002 Nábytek – Sedací a stolový nábytek pro vzdělávací instituce (divadla se řadí mezi vzdělávací instituce). Měření prokázala, že čalouněná křesla Amsterdam-mini 4307 nevyhovují požadavkům; na mechanismu jejich sklápění se vyskytují nebezpečné mezery, ve kterých může dojít k sevření prstů. „I přes dovybavení přepážkou je mechanismus sklápění dostupný, jestliže se ruka spustí dolů přes područku,“ dodává Ida Rozová z časopisu TEST.
Na webových stránkách slovenského výrobce www.sedasport.com se uvádí, že čalouněnými křesly Amsterdam 4302, která mají totožnou konstrukci jako křesla Amsterdam-mini 4307, avšak jsou určená pro dospělé, jsou vybavena kina Junior v Jablonci nad Nisou a v Lanškrouně a pražské Divadlo pod Palmovkou.
Podrobné informace naleznete na www.dtest.cz.

Srpnové vydání časopisu TEST vyšlo 12. srpna a lze jej zakoupit u prodejců tisku nebo objednat prostřednictvím předplatného na www.dtest.cz. Kromě podrobného materiálu, který se věnuje nebezpečným křeslům, přináší nové vydání časopisu test měřičů krevního tlaku, test dámských holítek, epilátorů a depilátorů, test mobilních telefonů v ceně do 2 500 Kč a množství dalších užitečných informací, třeba o malém módním riziku, které se pojí k energetickým nápojům.

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakty:
Ida Rozová, dtest@dtest.cz, 227 027 632

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, která chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2007 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 7302 výrobcích, varovalo před 471 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 467 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je členem mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT).


Přihlásit