Jak vybrat dřevěné pelety

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Aktualizováno: 31.7.2019

Dřevěnými peletami topí čím dál více domácností. Mohou být finančně zajímavou alternativou k zemnímu plynu či elektřině, jsou ekologičtější než uhlí a komfortnější než klasické dřevo. Na co se při jejich výběru zaměřit?

Tipy pro nákup

  • Certifikace na obalu (ENplus, DIN plus) dává určitou záruku kontroly kvality produkce, skladování a manipulace s peletami. Je pravděpodobné, že výrobek splňuje požadavky kvalitativní třídy vyznačené na obalu. Jak však ukázal náš test, stoprocentní jistotu nemáte nikdy.
  • Barva pelet nutně nevypovídá o jejich kvalitě.
  • Jediná vlastnost, kterou můžete zhodnotit pohledem, je mechanická odolnost. Všímejte si většího množství jemného prachu a zlámaných pelet.
  • Bez ohledu na použité dřevo mají všechny pelety obdobnou výhřevnost. Reálná výhřevnost více než na čemkoliv jiném závisí na aktuální vlhkosti pelet.
  • Zvolte pelety takové kvality, jakou doporučuje výrobce kotle či kamen.
  • Pokud se rozhodnete pro novou (méně známou) značku pelet, je vhodné nejprve si obstarat informace na internetu, koupit menší množství a sledovat chování pelet ve vašem kotli či kamnech (množství popela, jak dobře topí atd.). Teprve poté nakupujte větší množství, například na celou topnou sezónu.
  • V průběhu roku podléhají ceny pelet sezónním výkyvům, nižší bývají mimo topnou sezónu, tedy na jaře a v létě. Ušetřit můžete v některých případech také při odběru většího množství pelet.
  • Cena by neměla být hlavním nebo jediným kritériem při výběru.

Pelety mají tvar granulí s průměrem obvykle 6 mm a délkou do 40 mm. Vyrábí se ve speciálních lisech za vysokých teplot z pilin, hoblin a dalšího odpadu bez pojiv a chemických přísad vznikajícího při zpracování dřeva. Díky nízkému obsahu vody mají dobrou výhřevnost a jsou přátelské k životnímu prostředí. Při jejich spalování se neuvolňují prakticky žádné škodliviny.

Podle aktuální normy ISO 17225-2 se pelety dělí do tří kvalitativních tříd. Nejvyšší kvalitu představuje třída A1, do které spadají pelety z kmenového dříví a chemicky neošetřených zbytků dřeva s velmi nízkým obsahem popela.

Do třídy A2 se řadí pelety s nepatrně vyšším obsahem popela, které mohou být vyrobeny i z celých kmenů bez kořenů a zbytků po těžbě dřeva.

Pelety třídy B jsou pak vhodné spíše pro průmyslové než domácí použití. Jejich kvalita je nižší, při výrobě je dovoleno používat i lesní, plantážové a jiné původní dřevo, vedlejší produkty a zbytky z dřevozpracujícího průmyslu a chemicky neupravené použité dřevo.

Obecně lze doporučit řídit se při výběru mezinárodním certifikátem ENplus vycházejícím z výše zmíněné normy. Jedná se o novější a v současnosti rozšířenější systém kontroly kvality než například německý DIN plus nebo rakouský ÖNORM.

Vlhkost je důležitá, neboť úzce souvisí s efektivitou spalování. Čím více vody, tím nižší výhřevnost a účinnost topení.

Popel je třeba pravidelně odstraňovat z topeniště, jeho obsah by tedy měl být co nejnižší. Větší procento popela může také zvýšit pravděpodobnost tvorby strusky, která brání správné funkci kotle či kamen a snižuje jejich účinnost.

Mechanická odolnost je důležitá zejména z hlediska komfortu. Z méně odolných pelet se při transportu či manipulaci uvolňuje více jemného prachu, což může být k zlosti, zejména pokud topíte v interiérových kamnech umístěných například v obývacím pokoji či ložnici. Hromadění prachových částic může také způsobit zaseknutí dávkovače pelet.

Sypná hmotnost vyjadřuje hustotu pelet včetně mezer mezi nimi. Relevantní je z hlediska nároků na přepravu, uskladnění i frekvenci doplňování zásobníku kamen či kotle.

Výhřevnost je sice na většině pelet viditelně deklarovaná, pro spotřebitele je to však méně podstatný údaj. Vzájemné srovnání produktů často ztěžuje použití různých jednotek, obvykle také není specifikováno, zda se jedná o výhřevnost ve vlhkém nebo bezvodém stavu. Reálná výhřevnost přitom s vlhkostí úzce souvisí.

Limity pro vybrané důležité parametry kvality pelet

třída kvality
vlhkost
sypná hmotnost
mechanická odolnost
obsah popela
výhřevnost
A1 ≤ 10 % ≥ 600 kg/m3 ≥ 97.5 % ≤ 0.7 % ≥ 16.5 MJ/kg
A2 ≤ 10 % ≥ 600 kg/m3 ≥ 97.5 % ≤ 1.2 % ≥ 16.5 MJ/kg
B ≤ 10 % ≥ 600 kg/m3 ≥ 96.5 % ≤ 2.0 % ≥ 16.5 MJ/kg

Databáze testovaných výrobků

Dřevěné pelety (9 výrobků)
poslední aktualizace: 27.9.2023


Přihlásit