dTest: Vodafone porušil při změně podmínek zákon

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Vydáno: 12.8.2015   

Změna účtování datových balíčků, kterou provedl Vodafone loni v září, byla v rozporu se zákonem. Český telekomunikační úřad vyhověl námitce zákazníka, který si na ni stěžoval. Vodafone bude vracet peníze.

Když Vodafone vloni v létě oznámil, že zákazníci si nadále nebudou muset sami aktivně dokupovat data poté, co vyčerpají základní balíček, ale další dostanou za poplatek automaticky, ozvala se spotřebitelská organizace dTest s protestem. „Nový občanský zákoník totiž zakazuje jakékoliv dodatečné platby, se kterými spotřebitel nedal výslovný souhlas,“ říká Miloš Borovička, právní poradce dTestu, a dodává: „Jednostranná změna smlouvy musí mít své meze a nelze měnit vůli spotřebitele tím, že se bez jeho souhlasu přepíší formulace v obchodních podmínkách.“

Pracovník dTestu, který je klientem Vodafone, si postup společnosti nenechal líbit a vyúčtování s novými položkami reklamoval. Operátor reklamaci nejdříve vyhověl, ale odmítl uznat argumentaci, že jeho postup je v rozporu se zákonem a poplatek nepřestal účtovat. „Spotřebitel, který není spokojený s reklamací, se může s námitkou obrátit na ČTÚ, což onen zmíněný zákazník udělal,“ říká Borovička a doplňuje, že úřad si následně vyžádal stanoviska obou stran a rozhodl ve prospěch spotřebitele.

„Úřad se zcela ztotožnil s argumentací dTestu, která vychází z § 1817 občanského zákoníku a směrnice o právech spotřebitele. Souhlas s další platbou, jež původně nebyla ve smlouvě, si operátor musí výslovně vyžádat nebo na novou službu upozornit zákazníka, který si ji sám aktivuje, bude-li chtít,“ vysvětluje Borovička a vyzývá spotřebitele, aby vyúčtování služeb, které si neobjednali, reklamovali a vyžádali si zastavení nezákonně účtovaných poplatků.

Rozhodnutí ČTÚ je zatím nepravomocné, Vodafone může podat rozklad předsedovi ČTÚ, který rozhodnutí úřadu přezkoumá.

Kontakty pro média:

Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828
Markéta Barošová Lajdová, lajdova@dtest.cz, tel.: +420 777 132 159

 

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.
 

Přihlásit