Vodafone porušil při změně podmínek zákon

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2023 Obsah lednového dTestu

Vydáno: 12.8.2015   

Změna účtování datových balíčků, kterou provedl Vodafone loni v září, byla v rozporu se zákonem. Český telekomunikační úřad vyhověl námitce zákazníka, který si na ni stěžoval. Vodafone bude vracet peníze.

Když Vodafone vloni v létě oznámil, že zákazníci si nadále nebudou muset sami aktivně dokupovat data poté, co vyčerpají základní balíček, ale další dostanou za poplatek automaticky, ozvali jsme se s protestem. Nový občanský zákoník totiž zakazuje jakékoliv dodatečné platby, se kterými spotřebitel nedal výslovný souhlas. Jednostranná změna smlouvy musí mít své meze a nelze měnit vůli spotřebitele tím, že se bez jeho souhlasu přepíší formulace v obchodních podmínkách.

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Náš pracovník, který je klientem Vodafone, si postup společnosti nenechal líbit a vyúčtování s novými položkami reklamoval. Operátor reklamaci nejdříve vyhověl, ale odmítl uznat argumentaci, že jeho postup je v rozporu se zákonem a poplatek nepřestal účtovat. Spotřebitel, který není spokojený s reklamací, se může s námitkou obrátit na ČTÚ, což onen zmíněný zákazník udělal. Úřad si následně vyžádal stanoviska obou stran a rozhodl ve prospěch spotřebitele.

Úřad se zcela ztotožnil s naší argumentací, která vychází z § 1817 občanského zákoníku a směrnice o právech spotřebitele. Souhlas s další platbou, jež původně nebyla ve smlouvě, si operátor musí výslovně vyžádat nebo na novou službu upozornit zákazníka, který si ji sám aktivuje, bude-li chtít. Vyzýváme spotřebitele, aby reklamovali vyúčtování služeb, které si neobjednali, a vyžádali si zastavení nezákonně účtovaných poplatků.

Rozhodnutí ČTÚ je zatím nepravomocné, Vodafone může podat rozklad předsedovi ČTÚ, který rozhodnutí úřadu přezkoumá.


Přihlásit