Jak na nájem bytu

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 8/2015

Naši bezplatnou spotřebitelskou poradnu jste si zvykli využívat i v jiných oblastech, než jsou spotřebitelské problémy. Jednou z nich jsou například nájemní a další vztahy související s bydlením. Tato problematika je velice důležitá a zároveň složitá, proto jsme se rozhodli více se na ni zaměřit a poskytovat zájemcům a zájemkyním o naše služby širší pomoc. Abyste ovšem nemuseli řešit s naší poradnou již vzniklé spory, přinášíme vám tuto mimořádnou přílohu.

Mimořádná příloha vznikla díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu dTest pomáhá nájemníkům.

Kdo není právník, není si obvykle jistý, umí-li sepsat nebo zkontrolovat nájemní či podnájemní smlouvu, žádost o provedení opravy majitelem u pronajatých prostor, žádost o slevu z nájmu či dohodu o skončení nájmu bytu nebo rovnou jeho výpověď. Plná verze mimořádné přílohy srpnového vydání časopisu dTest, kterou si níže můžete stáhnout ve formátu PDF, pomůže zorientovat se v nejdůležitějších aspektech smluvních vztahů mezi pronajímateli a nájemci.

Zaměřuje se zejména na začátek nájemního vztahu, dočtete se v ní o náležitostech nájemní smlouvy (přičemž se dozvíte, co vše vlastně může být předmětem nájmu bytu), o povinnosti platit nájemné a za služby s nájmem bytu související. Rovněž jsme zařadili kapitolu věnující se následkům neplacení nájemného, protože právě s touto nepříjemnou situací se pojí mnoho mýtů. 


Přihlásit