dTest: Čisticí prostředky se spoustou vzduchu

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Vydáno: 29.7.2015   

Hmotnost a objem obalu výrobku mají být podle zákona co nejmenší, praxe ale často vypadá jinak. V nadměrných obalech se prodávají také prací prášky a další mycí a čisticí prostředky. dTest vyzval konkrétní dovozce a výrobce těchto produktů, aby změnili praxi a přestali nadměrné obaly užívat.

„Je to plýtvání obalovým materiálem, který platit nechci. Pokud nemá nějaký rozumný ochranný účel pro obsah, je nadměrný obal jen další papír nebo plast do kontejneru a bohužel taky marketinkový nástroj pro matení zákazníků,“ okomentoval tento nešvar pan Vojtěch M. na webu kampaně Neprodávejte vzduch.

Výrobci používají nadměrné obaly, protože počítají s tím, že se zákazník rozhoduje reflexivně. Obal prodává a čím je větší, tím je nápadnější. Navíc snáze zamaskuje případný úbytek obsahu. Používají se také unifikovaná balení pro různá množství výrobku.

„Upozornili jsme vybrané dovozce a výrobce čisticích prostředků prodávaných v nadměrném obalu, že porušují zákon, a vyzvali je, aby od této praxe upustili. Chceme je přimět k odpovědnějšímu přístupu,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Jedná se o tyto výrobky: čisticí prostředek AVA na vany (výrobce Hlubna chemické výrobní družstvo v Brně, Brno), prášek do myčky Calgonit finish Classic POWER POWDER 2,5 kg (distributor Reckitt Benckiser (Czech Republic), Praha 3), prací prášek Persil EXPERT COLOR XXL 70 COMPACT 5,25 kg, kapsle Persil EXPERT COLOR DUO-CAPS 15 480 g (obojí distributor Henkel ČR, spol. s r. o., Praha 7), mycí prostředek v kapslích Jar ALL in 1 dishwasher capsules Economy pack 65 capsules (distributor Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., Rakovník).

Zákon o obalech říká, že ten, kdo uvádí výrobek na trh, je povinen zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší, a to s cílem snížit množství odpadu z obalů. Uvedené společnosti podle dTestu porušují prevenční povinnost uloženou tímto zákonem. Za správní delikt jim hrozí pokuta až do výše 500 000 korun.

Používání nadměrného obalu navíc odporuje i zákonu o ochraně spotřebitele, který zakazuje používat nekalé obchodní praktiky. „Obchodní praktika je podle zákona nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a může ovlivnit rozhodování spotřebitele tak, že učiní obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Za takové praktiky může dozorový orgán uložit sankci až do výše pěti milionů korun,“ upozorňuje Lukáš Zelený.

Fotografie nadměrných výrobků i bližší informace o kampani Neprodávejte vzduch najdete na webové stránce www.dtest.cz/vzduch.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Vanda Jarošová, jarosova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.
 

Přihlásit