dTest: Obálky-doma.cz nabízí práci, kterou si zaplatíte

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2022 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 27.7.2015   

Na první pohled nenáročná a dobře placená práce z domova? Hledejte háček. Podnikatel provozující webové stránky www.obalky-doma.cz žádá po zájemcích téměř 1000 Kč, aby vůbec mohli začít pracovat. Až z písemného návrhu smlouvy lze vyčíst, že se nejedná o zaměstnání, ale o jinou formu spolupráce.

„Zájemce očekává plnění obálek a snadný přivýdělek. Ve skutečnosti však propagační letáky nestačí jen vložit do obálky, ale musí sám získat adresy, kam se obálky zašlou. Předpokládá se aktivní propagace určitých služeb zájemcem na inzertních portálech a v novinách, přičemž náklady hradí on sám. Bude-li se mu dařit, získá od třetích osob obálky opatřené adresou a známkou. Do nich vloží letáky a nezalepené je odešle podnikateli, který je bude rozesílat,“ popisuje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu. Za to čeká zájemce odměna 6,50 Kč nebo až 12,50 Kč za obálku.

Zdá se vám to zbytečně komplikované? Podle podnikatele Tomáše Velcla se nejedná o nabídku zaměstnání, ale o spolupráci formou samostatně výdělečné činnosti prováděné doma. Jestli jste podnikatel, nebo ne, jej však nezajímá. Ve smlouvě ani není místo pro vyplnění vašeho IČ. Příležitost uzavřít smlouvu o spolupráci dostanete až po registraci a zaplacení 980 Kč za startovní balíček, který ovšem neobsahuje nic víc než smluvní dokumenty. Existenci tohoto poplatku podnikatel zdůvodňuje tím, že si nemůže dovolit zasílat zdarma tyto nákladné podklady a materiály každému, kdo si o ně požádá.

Povinná placená registrace vás však nezavazuje k uzavření smlouvy o spolupráci. „Je to, jako byste museli zaplatit poplatek za možnost stát ve frontě na určité zboží či službu. Pokud se nakonec rozhodnete nabídku nevyužít, budete rádi, když vám vrátí část poplatku zpět. Taková registrace je v rozporu s dobrými mravy a zájemci, kteří smlouvu neuzavřou, by měli namítat její neplatnost a vyžadovat zpět celou částku,“ říká Lukáš Zelený.

Hledáte-li přivýdělek na internetu, buďte obezřetní. Seriózní nabídku poznáte tak, že vás budoucí zaměstnavatel bude mít zájem poznat a dozvědět se o vás více. Rozhodně od vás nebude vyžadovat žádnou platbu před uzavřením smlouvy ani poté. Požadavek platby předem je nejspolehlivějším ukazatelem podvodného inzerátu. Dalšími varovnými signály jsou sliby vysokých výdělků za málo práce, nebo to, že inzerent o sobě neuvádí důležité informace, jako je název společnosti či jméno fyzické osoby, identifikační číslo (IČ) a další kontaktní údaje.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Vanda Jarošová, jarosova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

dTest, o.p.s. je největší českou organizací na ochranu spotřebitele, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.
 

Přihlásit