dTest: Varujeme před společností IQ TELESHOPPING

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2023 Obsah únorového dTestu

Vydáno: 17.7.2015   

V poslední době se množí stížnosti spotřebitelů na společnost IQ TELESHOPPING s.r.o. Je učebnicovým příkladem pořadatele předváděcích akcí, který ukazuje, proč je tak obtížné získat zpět desítky tisíc korun za nechtěné předražené zboží. Po obchodníkovi se totiž po akci jednoduše slehne zem.

„I když mají spotřebitelé zákonem garantované právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, bohužel jim to pravděpodobně nepomůže. Toto právo je totiž obtížné uplatnit. Zaprvé v sídle společnosti není nikdo k zastižení a vracené zboží nikdo nepřebírá. Obchodník se často přejmenuje nebo změní sídlo. A zadruhé tyto společnosti nemívají žádný majetek, takže šance na vymožení peněz soudní cestou je mizivá,“ konstatuje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Pořadatelé takzvaných předváděček nezahálejí ani během prázdnin. V restauracích či hotelech se uzavírají kupní smlouvy na zboží v částkách dosahujících až 40 000 Kč. Společnost IQ TELESHOPPING s.r.o. láká spotřebitele po telefonu na vyzvednutí výhry, přičemž je ujišťuje, že se rozhodně o předváděcí akci nejedná. Sortiment na akci je zcela tradiční, nabízí se hrnce, pánve, nože a vysavače. Nadto si mohou vylosovaní odnést i několik poukazů na dovolenou u moře, jejichž hodnota je údajně 85 000 Kč. Chybí v nich ovšem informace o cestovní kanceláři, proto by musely být uplatněny vůči samotnému prodejci. Závěr celé akce je snadné si domyslet - podpis smlouvy, platba v hotovosti a rozvoz zákazníků spolu s koupeným zbožím k nim domů.

Společnost IQ TELESHOPPING s.r.o. vznikla teprve 30. ledna letošního roku pod názvem QUACERO Invest s.r.o. Jejím zakladatelem byla společnost s názvem SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE, která mimo jiné stála u zrodu BNM-MEDICAL CZECH SE, která rovněž pořádá předváděcí akce. „Za svoji krátkou existenci se již stihla společnost IQ TELESHOPPING s.r.o. přejmenovat a změnit sídlo. Jednatelé se střídají jako na běžícím pásu. Od 3. června má společnost nového majitele a jednatele v jedné osobě, pana Petra Havránka. Předchozí jednatel měl trvalé bydliště na adrese úřadu. Pan Havránek využil nabídku společnosti Simply Office s.r.o., která zařídí sídlo firmy na Praze 1 za 199 Kč za měsíc. Není však jediný, na adrese Rybná 716/24, Praha 1 Staré Město sídlí více než 1700 podnikatelů,“ uvádí Lukáš Zelený.

Důvodem, proč společnosti využívají podobné služby a zřizují si fiktivní sídlo na Praze 1, je snaha vyhnout se častým kontrolám finančního úřadu. Podle statistiky totiž připadá na jednu společnost se sídlem na Praze 1 jedna kontrola za 105 let.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Vanda Jarošová, jarosova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

dTest, o.p.s. je největší českou organizací na ochranu spotřebitele, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.
 

Přihlásit