dTest: Omezené neomezené tarify

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2023 Obsah únorového dTestu

Vydáno: 14.7.2015   

Při výběru nového tarifu je třeba dávat bedlivý pozor. V nabídce několika desítek virtuálních operátorů často narazíte na slůvka zdarma nebo neomezeně. Ne vždy ale znamenají to, co by od nich běžný zákazník očekával.

dTest prozkoumal nabídky operátorů a zaměřil se na specifikace a názvy jednotlivých tarifů. „Zkontrolovali jsme všech 72 operátorů, jak plnohodnotných, tak těch virtuálních,“ říká Miloš Borovička, právní poradce dTestu, a dodává: „Zajímalo nás, zda slovíčka 'zdarma' či 'neomezeně' nejsou dále v obchodních podmínkách upravena a operátor jim tak nedává jiný význam, než obvykle mají. Z výsledků jsme bohužel překvapeni nebyli.“ V názvech tarifů či specifikacích tyto termíny nebo jejich ekvivalenty používá 38 operátorů, významy jsou opravdu různé.

„Zákazník musí rozluštit, na co se 'neomezení' vztahuje. U malých virtuálů to bývá jen jejich malá síť a dalšího člověka, kterému lze volat neomezeně budete hledat těžko, pokud mu tarif sami nekoupíte,“ říká Borovička. Například tarif „Neomezené volání 3ton“ znamená, že jen dalším uživatelům operátora voláte neomezeně, na ostatní sítě máte 300 volných minut. Neomezené volání S-mobile platíte od 301. minuty mimo vlastní síť, tarif „PF270 neomezeně“ nabízí deklarovanou výhodu jen při volání uživatelům sítě PALMAfone a podobně. V záplavě virtuálních operátorů je přitom vlastních uživatelů jedné konkrétní malé sítě poskrovnu. Tyto tarify tak mohou být řešením, pokud je využívá celá rodina, klub či malá společnost.

Ani tarify, které nabízejí neomezené volání skutečně do všech sítí, nejsou bez háčku. „Sedm operátorů omezuje své neomezené tarify mezi 2000 a 4000 minutami volání, jejich nabídka je tak z našeho pohledu klamavá. Dva operátoři nenechají své zákazníky volat nad 10.000 minut, což se ale zdá jako těžko překročitelná hranice pro volání běžného smrtelníka,“ komentuje Borovička a dodává: „Jednotlivé virtuální operátory upozorníme na to, že se dopouštějí klamavých obchodních praktik a vyzveme je k nápravě. Pokud by své nabídky nezpřesnili, pak podáme podnět Českému telekomunikačnímu úřadu.“

Výsledky průzkumu si můžete stáhnout na webu www.dtest.cz/neomezenetarify.

Kontakty pro média:

Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828
Vanda Jarošová, jarosova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.
 

Přihlásit