O ICRT, jednom projektu a testu mobilů

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2020 Obsah únorového dTestu

Publikováno v časopise 3/2007

Spotřebitelské organizace testují řadu výrobků společně v rámci mezinárodní organizace ICRT.

International Consumer Research and Testing, zkratka ICRT, je mezinárodní organizací, v níž jsou sdruženy spotřebitelské organizace, které se zabývají testováním výrobků. V ICRT je zapojeno 37 spotřebitelských organizací z 33 zemí světa. Společné testování umožňuje efektivně pokrýt většinu evropského trhu a sestavit portfolio testovaných výrobků tak, aby odpovídalo poptávce spotřebitelů v dané zemi. Testy širokého spektra výrobků, potravin a služeb jsou zdrojem objektivních a kvalitních informací pro spotřebitele nejenom v Evropě, ale i v Asii či Americe.
Evropský projekt „Budování kapacity spotřebitelských organizací“ je projektem ICRT pro nové členské státy EU; za Českou republiku se ho účastní Sdružení obrany spotřebitelů České republiky a Občanské sdružení spotřebitelů TEST. Projekt je financován Evropskou komisí a potrvá tři roky. Je zaměřen na testování, aby spotřebitelé zúčastněných zemí měli k dispozici co nejvíce informací o kvalitě výrobků. V letošním roce bude mít čtyři výstupy – testy mobilních telefonů, automatických praček, digitálních fotoaparátů a vysavačů…


Přihlásit