dTest: Novela omezí úročení vkladů v kampeličkách

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 16.6.2015   

Od 1. července 2015 začne platit nové pravidlo 1:10 na úročení vkladů na spořicích a termínovaných účtech družstevních záložen. Novela zákona o spořitelních a úvěrních družstvech má omezit úročení vkladů těch členů, kteří se nechtějí na činnosti záložny podílet. Úročit se bude pouze desetinásobek členského vkladu.

Podnětem k přijetí nové právní úpravy byla nestabilita finančního trhu v sektoru družstevních záložen, kterou vyvolalo odebrání licence Metropolitnímu spořitelnímu družstvu a družstevní záložně WPB Capital. Novela zákona se významně dotkne vkladů, respektive podmínek pro vklad finančních prostředků na spořicí a termínovaný účet vedený u kampeličky.

„Důležitou novinkou pro vkladatele je zavedení pravidla 1:10, které omezuje výši úročeného vkladu na desetinásobek souhrnné výše základního členského vkladu a dalšího členského vkladu. Zavedením tohoto pravidla se má posílit princip družstevnictví, tedy aktivní účasti člena na činnosti kampeličky,“ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Co to znamená v praxi? Pokud vložíte do kampeličky například 200 tisíc korun, k jejich úročení dojde pouze za podmínky, že splatíte základní členský vklad ve výši 20 tisíc korun, tedy desetinu vkladu na spořicím či termínovaném účtu. V případě, že složíte základní členský vklad jen ve výši 10 tisíc korun, bude se vám na spořicím účtu úročit pouze vklad ve výši 100 tisíc korun, zbylých 100 tisíc korun se zhodnocovat nebude.

Na které vklady se bude pravidlo 1:10 aplikovat? Bude se vztahovat na všechny vklady založené od 1. července 2015. Na vklady, které byly založeny do 30. června 2015 a jejichž terminace je nejpozději k datu 31. prosince 2017, se toto pravidlo neuplatní. V případě, že vklad je sice založen do 30. června 2015, ale jeho terminace je až k datu po 1. lednu 2018, tak je nutné za účelem úročení celého vkladu navýšit základní členský vklad a další členský vklad na zákonem stanovenou částku 21 tisíc korun.

„Spotřebitelé by si měli uvědomit, že i když je jejich vklad v kampeličce pojištěn, a to až do výše 100 tisíc eur, tak členský vklad pojištěn není. V případě insolvence je pak nutné nárokovat výplatu členského vkladu podáním přihlášky do insolvenčního řízení. Pravděpodobnost, že získáte své peníze zpět, je však nízká,“ upozorňuje Lukáš Zelený. Lákavá vyšší úroková sazba je vykoupena povinností složit částku odpovídající výši členského vkladu a potencionálním rizikem ztráty těchto finančních prostředků v případě insolvence kampeličky.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Vanda Jarošová, jarosova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.
 

Přihlásit