TTIP: Dobré úmysly nestačí

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 17.6.2015   

Kdyby bylo Transatlantické partnerství pro obchod a investice (TTIP) uzavřeno v současné podobě, předpisy, které ochraňují spotřebitele, by prakticky zanikly. Jenže vyjednávání jde pomalu a i když je vedeno z větší části v utajení, je zde obstojná šance, že smlouva TTIP nebude schválena. O současném stavu vyjednávání a rizicích TTIP pro spotřebitele jsme si povídali s osobou z nejpovolanějších, generální ředitelkou Evropské spotřebitelské organizace (BEUC) Monique Goyensovou.

Jaké slovo vás dnes napadne jako první, když slyšíte zkratku TTIP?

To slovo je „znepokojení“. Roste zájem veřejnosti o obsah a podobu této smlouvy a je překvapující, kolik zavádějících informací se objevuje v diskuzích. Evropské instituce, národní vlády i zástupci společností se zaměřují jen na potenciální benefity TTIP. To, že otevření transatlantického trhu jde ruku v ruce s hrozbou snížení standardů a úrovně ochrany spotřebitele, však téměř neřeší.

Ti, kdo lobbují za přijetí TTIP často zdůrazňují, že snižovat standardy nemá nikdo v úmyslu. Já se ale obávám, že zde dobré úmysly nestačí. Pro zajištění dostatečné ochrany spotřebitele je ještě třeba do dohody zařadit dostatečně účinné ochranné prostředky.

 

Co si myslíte o současném postupu vyjednávání?

I když se to tak nemusí zdát, vyjednávání pokračuje pomalu a navzdory oficiálním prohlášením to nevypadá, že by brzy skončilo. Původním cílem bylo dokončit vyjednávání během funkčního období prezidenta Obamy, což je však čím dál nepravděpodobnější. Ve smlouvě je stále příliš nejasností a v řadě oblastí jsou si pohledy vyjednávajících stran dosud na míle vzdálené.

 

V čem vidíte v současnosti největší problémy s TTIP?

Nejvýznamnější problém tkví v tom, že v tuto chvíli známe pouze pozici Evropské unie. Jelikož texty americké strany zůstávají v utajení, nevíme, jakému tlaku jsou vystaveni evropští vyjednavači.

Zadruhé, EU chce vytvořit systém „regulativní spolupráce“. To by znamenalo, že v budoucnosti by se USA zapojily do procesu tvorby nových zákonů v EU. Vzhledem k tomu, že právní prostředí je na obou stranách Atlantiku odlišné, mohl by takovýto druh spolupráce ohrozit současnou a budoucí úroveň ochrany spotřebitelů v Evropě.

Třetí největší problém se týká soukromé arbitrážní komise ISDS. U ní se mohou zahraniční korporace soudit s jednotlivými státy kvůli poškození investic. A to i v případě, že investice je poškozena například zákonem na ochranu zdraví, životního prostředí či veřejného zájmu.

 

Pokud by dohoda byla schválena v současném stavu, co by to znamenalo pro spotřebitele?

Z té části informací, ke které je nám dovolen přístup, lze soudit, že TTIP by se soustředila hlavně na odstranění tržních bariér a snížení nákladů pro firmy. Současné předpisy, které ochraňují spotřebitele, by prakticky zanikly, ty plánované by pak ani neměly šanci na přijetí.

 


Monique Goyensová

Jako generální ředitelka Evropské spotřebitelské organizace BEUC zastupuje Monique Goyensová v Bruselu 41 nezávislých spotřebitelských organizací z 31 evropských zemí. Stará se o to, aby se při vytváření nových předpisů dbalo i na potřeby evropských spotřebitelů. Lobbyingem za práva spotřebitelů v  evropských institucích a médiích zvyšuje viditelnost a efektivitu spotřebitelských organizací.

Jako odbornice na spotřebitelskou tématiku byla členkou evropské Expertní komise pro budoucnost bankovního sektoru (Liikanenova skupina – 2012) a řady dalších komisí. Nedávno byla jmenována členkou poradní skupiny Evropské komise pro Transatlantické partnerství pro obchod a investice (TTIP).

Coby generální ředitelka BEUC je také evropskou spoluředitelkou Transatlantického spotřebitelského dialogu (TACD), sítě evropských a amerických spotřebitelských organizací, a také zastupuje BEUC v mezinárodní spotřebitelské organizaci Consumers International.

Když zrovna nebojuje za práva spotřebitelů, nejraději se věnuje své rodině, vaří pro přátele nebo se prochází se svým zlatým retrívrem.

Jakou roli hraje ve vyjednávání BEUC? Daří se vám prosazovat vaši vizi smlouvy? Můžeme očekávat větší transparentnost vyjednávání?

Jako organizace hájící zájmy spotřebitelů neustále kontaktujeme vyjednávače s analýzami kladů a záporů TTIP.

Kvalitní výsledná podoba smlouvy může přinést spotřebiteli mnoho výhod. Snížení cen, přístup ke kvalitnějším produktům, přičemž ale úroveň ochrany neklesne. Snažíme se také donutit vyjednávající, aby vyjednávání více otevřeli. Evropská strana nás v tomto vyslechla, teď je čas ještě přesvědčit USA. Americká strana ale stále odmítá odtajnit své materiály. Ve výsledku to znamená, že otevřenost EU v tuto chvíli bohužel nic neznamená.

Nyní začínají obě strany pracovat na společných textech. Pokud nám USA zakážou přístup i k nim, nebude už vůbec možné monitorovat průběh jednání.

 

Čekáte, že vyjednávání skončí kompromisem nebo že si jedna strana prosadí svou?

Jak EU, tak USA jsou světovými mocnostmi a ze svých pozic nechtějí couvat. Vyjednávání ale probíhá na tolika možných úrovních, že je nutné, aby strany přistoupily na kompromisní řešení. Nejvíce se obáváme toho, aby EU v ochraně spotřebitele neustoupila výměnou například za volný přístup pro její obchodníky na americký trh a k veřejným zakázkám.

 

Proti smlouvě se zvedla celkem velká vlna občanského odporu, petice proti TTIP nasbírala již více než dva miliony podpisů. Má to nějakou váhu pro vyjednavače? Myslíte, že existuje možnost, že by TTIP nebyla vůbec přijata, jako tomu bylo například u nepopulární dohody ACTA?

Podle nás vyjednavači příliš názor veřejnosti neřeší. Evropská strana se alespoň na rozdíl od té americké snaží o komunikaci. Ve výsledku se ale spíše zdá, že jednající se pouze snaží řešit mediálně zprofanované aféry. O aktivní jednání se zainteresovanými stranami, jako jsou například podnikatelé či odborná veřejnost, se nesnaží.

Možnost, že by TTIP nebyla přijata, je velmi reálná už jen proto, že tuto dohodu musí schválit parlament každého z členských států. Vyjednávajícím by se proto vyplatilo, kdyby se poučili právě z případu ACTA, a pokusili se předejít tomu, že zdlouhavé vyjednávání vyjde vniveč. Pro začátek by mohli vyslechnout, co má k věci na srdci Evropský parlament, který o TTIP teď v červnu jednal.

 

Myslíte, že je možné z TTIP odstranit nepopulární součásti, jako je rozhodčí komise ISDS? A pokud ne, jak se jí mohou jednotlivé státy bránit?

Stále věříme, že je možné ISDS odstranit z finální podoby smlouvy, a podle nás by rozhodně odstraněna měla být. Současná právní úprava chrání investory dostatečně, navíc vyřazení ISDS z TTIP by toky investic mezi EU a USA nijak nenarušilo. Samozřejmě, USA se ISDS nechce vzdát, ale i tam sílí hlasy, které jsou proti. Pokud by však ISDS ve finální podobě smlouvy zůstala, členské státy by se jí mohly bránit pouze zamítnutím přijetí celé smlouvy, ať už na evropské nebo na národní úrovni.

 

Přihlásit