Pár rad před koupí zájezdu

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Zájezdem se rozumí kombinace dvou a více služeb v cestovním ruchu, například organizace cesty a ubytování. Zakoupit jej můžete obvykle od cestovní kanceláře nebo cestovní agentury. Předem si zjistěte, s kým vlastně o zájezdu jednáte, protože mezi kanceláří a agenturou jsou rozdíly. A nezapomeňte věnovat pozornost pojištění cestovní kanceláře proti úpadku.

Pomocník na cesty

Na adrese www.dtest.cz/cestovatel si můžete zdarma stáhnout brožuru Pomocník na cesty. Příručka poradí, jak jednat s cestovní kanceláří, na co si dát pozor při pobytu v zahraničí i jak bránit svá spotřebitelská práva, pokud se něco na dovolené nikoli vaší vinou nevydaří.

Jak poznat agenturu

Pokud název cestovní agentury přímo neobsahuje slova „cestovní agentura“, je její povinností uvést tuto informaci ve všech propagačních materiálech a označit tak i prostory, ve kterých nabízí zájezdy. I když jednáte o zájezdu s cestovní agenturou, samotnou cestovní smlouvu uzavíráte vždy přímo s cestovní kanceláří, nikoliv s agenturou. V případě jakýchkoliv problémů (například porušení smluvních povinností) se proto obraťte přímo na cestovní kancelář, která musí řešit problémy spojené s jejími zájezdy. Agentura je vždy jen zprostředkovatelem zájezdu a je povinna ve všech propagačních a jiných nabídkových materiálech uvést, pro kterou cestovní kancelář daný zájezd zprostředkovává.

 

Věnujte pozornost pojištění proti úpadku

Každá cestovní kancelář musí být pojištěna proti úpadku. Ještě před uzavřením cestovní smlouvy máte právo požadovat předložení dokladu, který pojištění prokazuje. Často tento doklad (certifikát) naleznete i na webových stránkách kanceláře nebo bude viset v jejích pobočkách. Doklad o pojištění proti úpadku kanceláře musí mít k dispozici i cestovní agentura.

Samotný doklad o pojištění proti úpadku je součástí každé cestovní smlouvy a musí v něm být uveden název pojišťovny, podmínky pojištění, způsob oznámení pojistné události a dále například číslo na asistenční službu. Zda je cestovní kancelář skutečně pojištěna, si můžete ověřit na stránkách jednotlivých pojišťoven, které tento typ pojištění poskytují, nebo na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

Když kancelář zkrachuje

Ať už si užíváte písečných pláží nebo se teprve těšíte na vysněnou dovolenou, měli byste vědět, na co máte právo v případě, že se objeví mrak v podobě krachu cestovní kanceláře. Pokud zkrachuje ve chvíli, kdy už jste na dovolené, a součástí cestovní smlouvy bylo zajištění dopravy ze strany cestovní kanceláře, máte samozřejmě právo na dopravu zpět do vlasti.

Zkrachuje-li cestovní kancelář ještě před vaším odjezdem na dovolenou, máte právo na vrácení zaplacené zálohy, případně celé ceny zájezdu, pokud již byla zaplacena.

Další možnou situací je, že se zájezd uskutečnil, ale poskytnuté služby neodpovídají tomu, co bylo sjednáno ve smlouvě (je poskytnuta jen část služeb nebo jsou služby poskytnuty v kratším časovém úseku). Pak máte právo na rozdíl mezi tím, kolik jste za zájezd zaplatili, a tím, co bylo poskytnuto.

Jakmile se dozvíte o krachu cestovní kanceláře, zavolejte na číslo asistenční služby uvedené v dokladu o pojištění. Oznamte operátorovi všechny skutečnosti a řiďte se jeho pokyny. Následně se obraťte na pojišťovnu. Na webových stránkách jednotlivých pojišťoven naleznete formulář pro uplatnění nároku.

 

Chcete-li se o svých právech na zájezdu dozvědět více nebo máte konkrétní dotazy, které byste nám v souvislosti se zájezdy chtěli položit, zúčastněte 25. 6. 2015 našeho krátkého webináře. Více informací o něm najdete zde

Přihlásit