Francie schvaluje nový zákon o ochraně zdraví

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 12.5.2015   

Dolní komora francouzského parlamentu schválila v polovině dubna letošního roku návrh zákona o ochraně zdraví, který má zefektivnit boj proti obezitě, zpřísnit regulaci kouření či stanovit nové limity pro znečištění ovzduší. Návrh nyní čeká projednávání v senátu. Spotřebitelská organizace UFC Que Choisir shrnuje, co nového zákon přinese a co v něm naopak schází.

V rámci boje proti obezitě bude ve Francii zakázán takzvaný „bezedný kelímek“ limonády v provozovnách rychlého občerstvení. Na návrh UFC také zákon zavádí zjednodušení označování výživových hodnot. Výrobky mají být rozdělené do kategorií A až E podle obsahu cukru a sladidel, nasycených tuků či soli, přičemž A je nejzdravější a E nejméně zdravé. Jiný návrh UFC, omezení televizní reklamy na sladké a tučné výrobky ve vysílacím čase dětských bloků, z návrhu naopak vypadl. Spotřebitelská organizace však chce přesvědčit francouzské senátory, aby se ještě zasadili o jeho navrácení zpět do zákona. V oblasti výživy se zákon nově zabývá i otázkou hladu a podvýživy, které mohou hrozit zvláště u seniorů.

UFC kritizuje, že ze zákona vypadlo zpřísnění podmínek pro využívání potenciálních endokrinních disruptorů. S povděkem však kvituje alespoň zákaz používání škodlivého bisfenolu A ve výrobcích určených dětem.

V rámci boje proti kouření má být od roku 2016 zakázáno kouřit v autě, pokud v něm jedou i děti. Od téhož roku by se měly cigarety začít prodávat v neutrálních šedých obalech označených pouze typem a názvem značky psanými standardizovaným fontem. Zpřísnit se mají i předpisy pro používání elektronických cigaret a vaporizérů. Ty bude zakázáno používat ve školách, knihovnách a prostředcích hromadné dopravy. Na rozdíl od cigaret je však stále bude možné užívat na zastávkách a v kancelářích, pokud tím kuřák nikoho neobtěžuje.

Díky novému zákonu by také měly být zpřísněny limity znečištění ovzduší, nově budou zavedeny měrné hodnoty pro interiéry. Spuštěna má být rozsáhlá informační kampaň o rizicích, která jsou spojena se znečištěným vzduchem.

V oblasti zdraví se zvýší pravomoci akčních skupin a sdružení tvořených například hendikepovanými či pacienty poškozenými nevhodnou léčbou. Skupiny budou nově moci navrhovat zákony či jejich úpravy. Zde je ale problém v nejasném vymezení zákona, který nedefinuje, zda je nutné, aby v takové skupině byli zastoupeni odborníci a pokud ano, jaké jsou požadavky na jejich kvalifikaci. Nejasné je i to, jakým způsobem by měl probíhat proces vyjednávání mezi státem a akční skupinou. Tyto skupiny a sdružení také nemohou zasahovat do legislativy týkající se návykových látek.

Zákon obsahuje i další body, například usnadnění přístupu k dokumentaci pojišťovny či zastropování cen při léčbě dlouhodobě nemocných. Dalším bodem nového plánu zdravotnictví je také omezení nadměrného předepisování léků seniorům. Ztížen by pak měl být přístup třetích stran, jako jsou banky či soukromé pojišťovny, ke zdravotnickým záznamům.
 

Přihlásit