Jak testujeme sportovní kamery

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Video 21 %, zvuk 8 %, fotografie 4 %, obsluha 17 %, provozní doba 8 %, zkoušky odolnosti 17 %, mobilita 17 %, vybavenost 8 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Poznámka

Během roku 2014 došlo k revizi a zpřísnění testovacího programu. Výsledky modelů otestovaných v roce 2013 jsme přepočítali dle upravených hodnotících kritérií. Jejich hodnocení se tak může od původní publikace v některých ohledech lišit.

Video

Hodnocena série testovacích záběrů pořízených za denního světla (3500 luxů), pod umělým osvětlením (1000 luxů) a za zhoršených světelných podmínek (12 luxů). Testovací záběry zahrnují statickou scénu, scénu s pohyblivými objekty a záběr pořízený při švenkování. U každého záznamu hodnotitelé posuzují ostrost, podání barev, přítomnost šumu a celkovou kvalitu videa. Dále byla hodnocena účinnost stabilizace obrazu a její vliv na kvalitu záznamu při držení kamery v ruce (natáčení ve stoje, při švenkování a při chůzi po rovině a po schodech).

Zvuk

Hodnoceny záznamy zkušebních zvukových stop pořízené vestavěným mikrofonem v anechoické (zvukově izolované) místnosti. Kamery nebyly umístěny ve vodotěsných pouzdrech.

Fotografie

Hodnocena ostrost, podání barev, přítomnost šumu a celková kvalita snímků pořízených za přirozeného světla.

Obsluha

Posouzení přiloženého návodu k použití, snadnosti výměny paměťové karty a baterie, ovládání kamery při natáčení, fotografování a přehrávání či čitelnosti a kvality displeje.

Zkoušky odolnosti

Pádové zkoušky sestávají z padesáti pádů z výšky půl metru na ocelovou desku. Zkoušky vodotěsnosti jsme prováděli ve speciální tlakové komoře, která umožňuje testovat přístroje v simulované hloubce až 30 metrů. Řídili jsme se výrobci deklarovanými údaji, kamery jsme tedy nevystavovali větší hloubce, než do jaké jsou určeny. U kamer, které samy o sobě nejsou vodotěsné, jsme použili přibalená pouzdra, případně je dokoupili.

Vybavenost

Hodnocení rozsahu funkcí, vlastností, možností připojení a přibalených držáků.

Přihlásit