Ovocný příkrm a jeho DPH

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2023 Obsah lednového dTestu

Publikováno v časopise 5/2015

Od letošního ledna mělo nastat zlevnění nejnutnějšího zboží, jako jsou léky, kojenecká výživa nebo knihy. 1. 1. 2015 totiž vstoupila v účinnost novela zákona o DPH, která vybrané výrobky řadí do tzv. druhé snížené, desetiprocentní sazby DPH, což se mělo promítnout do výsledné ceny. Cílem bylo podpořit skupiny obyvatel ohrožené chudobou, mezi něž patří i rodiny s malými dětmi. My jsme se ocitli tváří v tvář daňové realitě při nakupování dětských ovocných přesnídávek do našeho testu a zjistili, že situace není úplně jednoznačná ani pro výrobce či prodejce.

Když jsme se rozhodli testovat dětské ovocné přesnídávky s jahodami, vycházeli jsme z vyhlášky č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití. Podle ní spadá ovocná přesnídávka jako ovocný příkrm do kategorie „potraviny pro obilnou výživu a ostatní výživu jinou než obilnou určenou pro výživu kojenců a malých dětí.“ Na první pohled se tedy může zdát, že by mohla spadat do nejnižší, tedy desetiprocentní sazby DPH. Po nákupu jsme však zjistili, že pouze u Hami S jahodami byla na účtence uvedena desetiprocentní sazba, zbylé patřily do první snížené, tedy patnáctiprocentní. Chtěli jsme se proto dozvědět, podle jakých pravidel se sazby DPH u ovocných pyré a potravin pro děti obecně rozlišují. Zdá se však, že ani obchodní řetězce či sami dovozci v tom nemají příliš jasno a spolu s výrobci raději v tomto směru spoléhají na své právníky. 

 

Kam s ní? 

Dětská výživa, konkrétně ovocný příkrm, bezesporu patří mezi potraviny pro malé děti. Výrobci to na skleničkách a kapsičkách s přesnídávkami sami tvrdí, když doporučují, od jakého měsíce věku jej mohou děti jíst. 

Sazby DPH v historii

V České republice vždy existovala snížená sazba daně z přidané hodnoty. Od ledna 1993 do konce roku 1997 činila 5 %, od té doby se pak už jen zvyšovala. Zprvu na 9, posléze na 10 a 14 %. Od roku 2013 platí snížená sazba DPH 15 %, se začátkem letošního roku se k ní přidala ještě druhá snížená sazba, která činí 10 %. Základní sazba DPH se v historii České republiky pohybuje od 19 do 23 %, aktuálně je to 21 %.

V nařízení EU č. 609/2013, na které se v definici potravin pro malé děti odvolává také novelizovaný zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se potravinami pro malé děti rozumí „potraviny, které jsou určeny ke splnění zvláštních požadavků zdravých kojenců při odstavování a zdravých malých dětí jako doplněk jejich stravy a/nebo k jejich postupnému přizpůsobování na běžnou stravu kromě mléčných nápojů a obilných příkrmů.“ 

Zákon o DPH také uvádí, že potraviny pro kojence a malé děti, které do desetiprocentní sazby DPH spadají, musejí zároveň splňovat kategorizaci podle kódů celního sazebníku 0402, 0404, 2106 nebo 1901. Pod prvními třemi kódy najdeme výrobky z mléka nebo jeho složek či jinde nezařazené potraviny, jako jsou bílkovinné koncentráty, alkohol, sirupy nebo ostatní potraviny, které mj. neobsahují mléčné tuky, sacharózu nebo škrob. V souvislosti s ovocnou přesnídávkou se jeví jako relevantní kód 1901, pod který spadají „přípravky pro dětskou výživu v balení pro drobný prodej“. Mohlo by se zdát, že ovocný příkrm takovou potravinou je a pak by tedy měl spadat do druhé snížené sazby DPH. 

 

Co na to výrobci a prodejci?

Protože však záhada zůstala nerozluštěna, zeptali jsme se jako běžní spotřebitelé výrobců a prodejců dětských ovocných přesnídávek, podle čeho je rozdělují do příslušných sazeb. Odpovědi, které nám dorazily, většinou odkazovaly na výše uvedené předpisy, tedy přílohu novelizovaného zákona o DPH, evropské nařízení a kódy celní nomenklatury. Někteří však byli specifičtější. 

Linea Nivnice (výrobce přesnídávek Hello) uvedla, že dětský ovocný příkrm není výlučná strava pro kojence a malé děti, proto do druhé snížené sazby DPH nespadá. Od společnosti Nutricia (přesnídávky Hami) jsme se dozvěděli, že záleží jen na výrobci, jak své výrobky zařadí. Počáteční a pokračovací mléčná kojenecká výživa, batolecí mléčná výživa v prášku a ovocné, zeleninové a masozeleninové příkrmy tohoto výrobce podle jeho slov do desetiprocentní sazby patří. 

Že situace není úplně jednoznačná, potvrdili zástupci Billy, od kterých jsme získali informaci, že prodávají přesnídávky stejné značky, se stejným určením věku, ovšem některé příchutě podle dodavatele spadají do patnáctiprocentní sazby, jiné do desetiprocentní. Dodejme ještě, že jsme byli ujištěni, že externí auditorská firma shledala vše býti v pořádku. Zástupci Hamé potvrzují, že „výklad zákona je trošku složitější“, a zároveň dodávají, že jako výrobci mokrých výživ nemohou nejnižší sazbu na ovocný příkrm uplatňovat, protože se vztahuje pouze na sušená mléka. 

DPH_presnidavky2

 

Sumář z finančního ředitelství

Že pořád nevíte, jakými výrobky chtěl stát potenciálně nižší cenou zpřístupnit potraviny pro děti? I my jsme pátrali dál.

Existuje ještě metodický pokyn Generálního finančního ředitelství k uplatnění sazeb DPH od 1. 1. 2015, který naději (nejen) na ovocnou přesnídávku s nejnižší sazbou definitivně hatí. Ten k výkladu zákona doporučuje použít tři různé zdroje, které zmiňujeme výše, ale zároveň si je nevykládat úplně doslova. 

Pokyny tvrdí, že definice potravin pro kojence a malé děti je vymezena nařízením EU č. 609/2004, avšak jedním dechem dodává, že na všechno zboží vymezené tímto nařízením jako potravina pro děti se nevztahuje. Aby na zboží mohla být desetiprocentní sazba DPH uplatněna, musí zároveň odpovídat číselným kódům v celním sazebníku. Že už jste to někde slyšeli? 

Snahy o obecné vymezení potravin pro kojence a malé děti se točí v kruhu a nelze se prakticky dopátrat, kterých dětských produktů konkrétně se nejnižší DPH týká. Zřejmě také proto se v metodickém pokynu Generálního ředitelství objevuje i odstavec, kde ke specifikaci dochází a kde se lze poprvé dočíst, co do této kategorie vlastně nepatří. Zde se výslovně píše: „Naopak druhé snížené sazbě daně nebudou podléhat obilné kaše a obilno-mléčné kaše pro děti, dětské suchary a sušenky, ovocné, zeleninové, masové příkrmy, ovocné šťávy, dětské čaje, případně různé kombinované pokrmy.“ Podle stejného dokumentu, který je k nalezení na www.financnisprava.cz se dozvídáme, že druhé snížené sazbě DPH podléhá pouze mléčná výživa kojenců a malých dětí, kterou představují kojenecká sušená mléka včetně těch speciálních (bezlaktózových, antirefluxových, pro nedonošené děti apod.) a také výživa na bázi sóji pro kojence a malé děti.

Nakonec se tedy potvrdilo  to, co nám tvrdili někteří výrobci. Ovocný příkrm nebo ovocná přesnídávka, byť určená malým dětem, nepodléhá podle pokynů Generálního finančního ředitelství nejnižší daňové sazbě. Valná většina potravin pro kojence a malé děti tak nadále patří do patnáctiprocentní sazby DPH, stejně jako tomu bylo v uplynulých letech. 

 

Druhá snížená

Desetiprocentní nebo také druhá snížená sazba DPH se kromě počáteční a pokračovací výživy a potravin pro malé děti vztahuje například i na očkovací látky a léky, tištěné knihy nebo mlýnské výrobky. V účinnost vstoupila v lednu 2015 a výčet skupin zboží, které do ní spadají, obsahuje příloha 3a novelizovaného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Řadí se sem:

  • počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti;
  • radiofarmaka, očkovací látky, léky, chemická hormonální antikoncepce určená pro zdravotní i veterinární služby a prevenci nemocí, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům;
  • tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti, hudebniny tištěné, ručně psané, vázané nebo ilustrované, mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy;
  • mlýnské výrobky ze specifických obilovin, brambor, sušených luštěnin a jiných výrobků;
  • slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků;
  • upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku.

Přihlásit