Nebezpečné výrobky: Termosky

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 4/2007

Na trhu ČR se vyskytují, jak zjistily orgány ochrany veřejného zdraví při výkonu státního zdravotního dozoru, nebezpečné termosky.

Těsnění termosek je vyrobeno z měkčeného PVC (polyvinylchlorid) s vysokým obsahem směsi esterů kyseliny ftalové (ftalátů) s převahou di-2-ethylhexylftalátu (DEHP); zjištěný obsah ftalátů v rozmezí od 42,4 do 51,4 % hmotnostních.
Riziko pro spotřebitele: Těsnění termosek přichází do styku s horkými nápoji nebo tekutými potravinami, které mohou obsahovat tuk (mléko, kakao a jiné mléčné nápoje, masové či zeleninové vývary apod.), či alkohol (grog, čaj s rumem, svařené víno). Za vyšších teplot se ftaláty snadno uvolňují zejména do tukových či alkoholických potravin a může tak docházet k jejich kontaminaci a následně ke konzumaci kontaminované potraviny či pokrmu.
Nalezený DEHP je látka klasifikovaná jako toxická pro reprodukci. Použití DEHP do materiálů určených pro styk s potravinami není současnou platnou legislativou ČR a EU povoleno. Při používání nebezpečných termosek (s ohledem na výskyt ftalátů a zejména DEHP i v jiných složkách životního prostředí) může dojít k významnému překročení hodnoty TDI (Tolerable Daily Intake – tolerovatelný denní přívod), která pro DEHP činí 0,05 mg/kg tělesné hmotnosti/den. Překročení uvedené hodnoty může být velice významné pro ovlivnění zdraví zejména pro citlivé subpopulace obyvatel, jako jsou děti nebo staří lidé.
Upozornění: Dovozci a distributoři těchto výrobků jsou povinni nebezpečné termosky okamžitě stáhnout z trhu. Ministerstvo zdravotnictví zároveň upozorňuje spotřebitele, že dovozce nebo distributor je podle § 5 odst.7 zákona o obecné bezpečnosti výrobků povinen umožnit osobě, která vlastní nebo drží nebezpečný výrobek, aby jej mohla vrátit zpět uvedenému dovozci nebo distributorovi na jejich náklady.

Pramen: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Přihlásit