Jak vybrat roztíratelný tuk

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Aktualizováno: 28.9.2020

Jako roztíratelné tuky definuje evropské nařízení 1308/2013 výrobky ve formě tuhé, tvárné emulze, převážně typu voda v oleji, které se získávají z tuhých a/nebo tekutých rostlinných a/nebo živočišných tuků vhodných pro lidskou potřebu. Zahrnuje tedy celou škálu tuků rozličné tučnosti i složení.

Obsah tuku: Jako margaríny se podle platné legislativy označují pouze tuky rostlinného původu, do kterých může být přidán tuk živočišný do výše 3 % z celkového obsahu tuku. Celkový podíl tuku se musí pohybovat mezi 80 a 90  procenty.

Na českém trhu však mezi roztíratelnými tuky příliš margarínů není. Narazit lze na třičtvrtětučné margaríny (s obsahem tuku 60 až 62 %), polotučné margaríny (s obsahem tuku mezi 39 a 41 %) a roztíratelné tuky s jiným obsahem tuku než výše uvedenými (tedy méně než 39 %, 41 až 59 %, 62 až 80 %).

Rostlinné tuky s vyšším přídavkem mléčného tuku se označují jako směsné tuky, případně roztíratelné směsné tuky. Toto označení platí pro výrobky s obsahem mléčného tuku mezi 10 a 80 % z celkového obsahu tuku.

Konzervanty: Obecně prodlužují životnost výrobků a nejinak je tomu u roztíratelných tuků. Bez konzervantu se však tuk obejde. Prodloužená trvanlivost může výrazně ubírat na senzorických kvalitách, stejně tak může ubírat na kvalitě vitamínů. Konzervant sorban draselný některé zdroje považují za alergen.

Použitý tuk: Základem bývá palmový tuk ve směsi s řepkovým či slunečnicovým olejem. V některých produktech můžeme nalézt i další oleje, jako jsou olivový, lněný nebo kokosový.

Transmastné kyseliny: Ve druhé polovině 20. století se tyto škodlivé látky vyskytovaly v margarínech a rostlinných tucích, na vině byl zastaralý způsob výroby, tzv. hydrogenace. Dnes se tyto produkty vyrábějí tzv. interesterifikací, která výskyt transmastných kyselin v roztíratelných tucích významně redukuje.

Co je a co není margarín?

Jako spotřebitelé je často házíme do jednoho pytle. Když jsme se na otestované výrobky podívali optikou legislativy, zjistili jsme, že se mezi nimi objevil pouze jeden opravdový „plnotučný“ margarín. Dva margaríny byly polotučné a dva třičtvrtětučné, další dva výrobky patřily pouze mezi roztíratelné rostlinné tuky a zbytek náležel do kategorie roztíratelných směsných tuků. Na 14 analyzovaných výrobků šlo o celkem pestrou typologickou paletu „margarínů“.

Evropské nařízení č. 1308/2013 rozeznává:

Margarín – výrobek z rostlinných a/nebo živočišných tuků, s obsahem tuku 80 až 90 %, maximální obsah mléčného tuku je 3 % z celkového obsahu tuku;

Třičtvrtětučný margarín – výrobek z rostlinných a/nebo živočišných tuků, s obsahem tuku 60 až 62 %, maximální obsah mléčného tuku je 3 % z celkového obsahu tuku;

Polotučný margarín – výrobek z rostlinných a/nebo živočišných tuků, s obsahem tuku 39 až 41 %, maximální obsah mléčného tuku je 3 % z celkového obsahu tuku;

Roztíratelný tuk X % – výrobek z rostlinných a/nebo živočišných tuků, s obsahem tuku méně než 39 %, v intervalech od 41 až 60 % a od 62 až 80 %; maximální obsah mléčného tuku je 3 % z celkového obsahu tuku;

Směsný tuk– výrobek ze směsi rostlinných a živočišných tuků, s obsahem tuku 80 až 90 %, obsah mléčného tuku je 10 až 80 % z celkového obsahu tuku;

Třičtvrtětučný směsný tuk – výrobek ze směsi rostlinných a živočišných tuků, s obsahem tuku 60 až 62 %, obsah mléčného tuku je 10 až 80 % z celkového obsahu tuku;

Polotučný směsný tuk– výrobek ze směsi rostlinných a živočišných tuků, s obsahem tuku 39 až 41 %, obsah mléčného tuku je 10 až 80 % z celkového obsahu tuku;

Roztíratelný směsný tuk X % – výrobek ze směsi rostlinných a živočišných tuků s obsahem tuku méně než 39 %, v intervalech od 41 až 60 % a od 62 až 80 %; obsah mléčného tuku je 10 až 80 % z celkového obsahu tuku.

Databáze testovaných výrobků

Roztíratelné tuky (14 výrobků)
poslední aktualizace: 1.10.2020


Přihlásit